Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg (PGZ) draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Patiënten van vandaag verwachten dat zorgverleners en zorgorganisaties rekening houden met hun wensen en omstandigheden. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de ketenzorg. De leden van InEen helpen met het vinden van deze oplossingen.

InEen en haar leden werken aan persoonsgerichte zorg door:

  • Patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van zorg.
  • Te vertrouwen op de professionaliteit van zorgprofessionals en hen motiveren en inspireren patiënten maatwerk te bieden.
  • Passende ondersteuning te bieden, gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgprofessionals.
  • Ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit (tijd, mensen en middelen) en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen