InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij Home
Inloggen op link

Actueel

Home

​Denkt u mee over de toekomst van het huisartsenvak?

De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn bij velen bekend: huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg…
Lees verder
Bekostiging en organisatieontwikkeling

Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg ondertekend

Afgelopen woensdag hebben InEen, LHV, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van VWS een onderhandelaarsakkoord voor de huisartsenzorg gesloten. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de prioriteiten in de huisartsenzorg en de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor. Het akkoord loopt van 2019 tot en met 2022.
Lees ook
Acute zorg

Werkdruk te lijf met campagne

LHV, VPH en InEen bieden vier animaties aan tegen de werkdruk in de anw-uren. De animaties zijn ontwikkeld voor de huisartsen om hen een middel te geven om bewustzijn te creëren wanneer de patiënt gebruik kan maken van de post of niet. Huisartsen en -posten kunnen de animaties in de duizenden wachtkamers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten in het land laten zien. Wachtenden worden op een vriendelijke manier met herkenbare situaties aan het denken gezet over welke hulpvragen waar thuis horen.
Lees ook
Multidisciplinaire zorg

​Onderhandelaarsakkoord GGZ

Deze week is als laatste in de rij het onderhandelaarsakkoord voor de GGZ gesloten. Bij dit akkoord zijn maar liefst 13 partijen betrokken, InEen is er daar één van. Het akkoord bevat afspraken over onder andere de aanpak van de wachttijden in de GGZ, via onder meer investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein.
Lees ook
Personeel en arbeidsmarkt

Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht

Met terugwerkende kracht is per 1 maart 2017 de nieuwe Cao Huisartsenzorg in werking getreden. De Cao loopt tot 1 maart 2019. Eind juni gingen de leden van InEen akkoord met het kort daarvoor bereikte principeakkoord. Download de Cao Huisartsenzorg 2017-2019
Lees ook
Informatiebeleid en benchmark

​Hoofdlijnenakkoord: financiering voor ontsluiten patiëntgegevens

ussen 2019 en 2022 komt er meer geld beschikbaar voor digitalisering in de huisartsenzorg. Deze afspraak is gemaakt in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Formeel moeten enkele partijen nog akkoord geven, maar als dat is gebeurd krijgt onder andere het programma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland) groen licht.
Lees ook

Zoeken

* Niet gevonden wat je zocht? Voor leden is meer informatie beschikbaar op LINK. Word lid of log in.