InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij Home
Inloggen op link

Actueel

Home

Zorgverzekeraars geven geld Miljoenennota voor huisartsenzorg niet uit

LHV en InEen houden een dubbel gevoel over aan de presentatie van de nieuwe begroting van het ministerie van VWS voor 2018. Ondanks de reservering van extra geld voor de huisartsenzorg, ongeveer 200 miljoen, zien we de beloofde investeringen nog niet terug.
Lees verder
Acute zorg

Toename zorgvraag verklaart werkdruk op de huisartsenposten

Uit de landelijke benchmark van huisartsenposten blijkt wederom een toename van vooral de meest dringende zorgvragen. De jaarlijkse benchmark van huisartsenposten die InEen vandaag publiceert, laat opnieuw een stijging zien van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost een meer dringend karakter. Het is duidelijk dat niet alleen de Spoed Eisende Hulpen met een grote aanloop van patiënten te maken hebben, maar ook de huisartsenposten.
Lees ook
Bekostiging en organisatieontwikkeling

Beleidsregel 2018 huisartsenzorg met nieuwe prestaties O&I en ketenzorg

In de NZa tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 zijn de nieuwe betaaltitels opgenomen voor Organisatie & Infrastructuur (O&I). Dit biedt kansen voor versterking van de eerste lijn. ZN, VWS, LHV en InEen hebben hier eerder dit jaar afspraken over gemaakt en de NZa heeft de betaaltitels vastgesteld.
Lees ook
Personeel en arbeidsmarkt

Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht

Met terugwerkende kracht is per 1 maart 2017 de nieuwe Cao Huisartsenzorg in werking getreden. De Cao loopt tot 1…

Lees ook
Informatiebeleid en benchmark

Informatiebeveiliging: een handreiking om te beginnen

Recent verscheen de InEen-handreiking Risicobeoordeling voor een goede informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is niet alleen van belang omdat het (wettelijk) moet, maar ook omdat het belangrijk is voor zorgaanbieders en hun patiënten.
Lees ook
Multidisciplinaire zorg

Agenda voor ouderenvriendelijk Nederland

Ruim 20 organisaties, waaronder Actiz, LHV, KNMP en InEen, werken samen aan een oudervriendelijk Nederland. Daarvoor is nu een werkagenda opgesteld. De organisaties bundelen de krachten om de problemen op te pakken die ouderen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten ervaren. De werkagenda wordt de komende tijd verder uitgewerkt naar het model van de Agenda voor de Zorg.
Lees ook

Zoeken

* Niet gevonden wat je zocht? Voor leden is meer informatie beschikbaar op LINK. Word lid of log in.