InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij Home
Inloggen op link

Actueel

Home

Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan

Door ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zelf en de wereld daaromheen, veranderen de verwachtingen en behoeften ten aanzien van de huisartsenzorg. Dat roept de vraag op: hoe geven we in de toekomst invulling aan het huisartsenvak en de huisartsenzorg? Bent u (aankomend) huisarts? Kom naar een…
Lees verder
Personeel en arbeidsmarkt

Onderhandelingsresultaat bereikt nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG

​InEen en de werknemersorganisaties FNV, FBZ en NVDA hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019.
Lees ook
Bekostiging en organisatieontwikkeling

Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg ondertekend

Nadat de achterbannen groen licht hebben gegeven, hebben afgelopen woensdag InEen, LHV, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van VWS het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg ondertekend. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de prioriteiten in de huisartsenzorg en de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor.
Lees ook
Acute zorg

Werkdruk te lijf met campagne

LHV, VPH en InEen bieden vier animaties aan tegen de werkdruk in de anw-uren. De animaties zijn ontwikkeld voor de huisartsen om hen een middel te geven om bewustzijn te creëren wanneer de patiënt gebruik kan maken van de post of niet. Huisartsen en -posten kunnen de animaties in de duizenden wachtkamers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten in het land laten zien. Wachtenden worden op een vriendelijke manier met herkenbare situaties aan het denken gezet over welke hulpvragen waar thuis horen.
Lees ook
Multidisciplinaire zorg

​Onderhandelaarsakkoord GGZ ondertekend

Nadat het onderhandelaarsakkoord voor de GGZ door de achterbannen is goed gekeurd is het 11 juli officieel door de betrokken partijen ondertekend. Het akkoord bevat afspraken over onder andere de aanpak van de wachttijden in de GGZ, via onder meer investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein.
Lees ook
Informatiebeleid en benchmark

​Hoofdlijnenakkoord: financiering voor ontsluiten patiëntgegevens

ussen 2019 en 2022 komt er meer geld beschikbaar voor digitalisering in de huisartsenzorg. Deze afspraak is gemaakt in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Formeel moeten enkele partijen nog akkoord geven, maar als dat is gebeurd krijgt onder andere het programma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland) groen licht.
Lees ook

Zoeken

* Niet gevonden wat je zocht? Voor leden is meer informatie beschikbaar op LINK. Word lid of log in.