Inloggen op link

Actueel

Home

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020

Op 17 april jl. is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Een belangrijk uitgangspunt voor de cao-partijen is dat de huisartsenzorg aantrekkelijk moet zijn en blijven voor medewerkers.
Lees verder
Personeel en arbeidsmarkt

Adviesregeling InEen voor de gezondheidscentra is beschikbaar

De Cao Gezondheidscentra/AHG 2018-2019 is per 1 maart 2019 opgezegd. Voor medewerkers die niet onder de werkingssfeer van een aanpalende cao gaan vallen en waarvoor de nawerking van de Cao Gezondheidscentra 2018-2019 niet (langer) van toepassing is, is de ‘Adviesregeling InEen’ opgesteld.
Lees ook
Bekostiging en organisatieontwikkeling

Teleurstelling huisartsen over contractering 2019 herkenbaar

?Huisartsen zien ‘teleurstellend weinig’ terug van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Het gaat te langzaam, stelt de LHV. InEen onderschrijft dat.
Lees ook
Acute zorg

Handreiking samenwerking huisartsenpost en acute GGZ

Tijdige en passende (acute) psychische hulpverlening voor iedereen die dit nodig heeft, is belangrijk. Tijdens de ANW-uren vraagt dat een goede samenwerking tussen huisartsenposten en de acute GGZ. Een nieuwe handreiking, die is gemaakt op initiatief van InEen, GGZ Nederland en het patiëntenplatform MIND, biedt handvatten en inspiratie om deze samenwerking regionaal te verbeteren.
Lees ook
Multidisciplinaire zorg

Krachtige basiszorg in de achterstandswijken van de vier grote steden

De komende twee jaar wordt in 10 wijken extra geïnvesteerd in samenwerking om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meerdere leefgebieden beter te helpen. Met name in achterstandswijken wonen veel mensen met complexe zorgvragen en is het van belang om de huisartsenzorg en hulpverlening van het sociaal domein aan elkaar te koppelen. Doel is om vanuit één gezamenlijke visie en samen met de inwoner naar de juiste oplossing te zoeken.
Lees ook
Informatiebeleid en benchmark

Hoofdlijnenakkoord: financiering voor ontsluiten patiëntgegevens

Tussen 2019 en 2022 komt er meer geld beschikbaar voor digitalisering in de huisartsenzorg. Deze afspraak is gemaakt in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Formeel moeten enkele partijen nog akkoord geven, maar als dat is gebeurd krijgt onder andere het programma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland) groen licht.
Lees ook

Zoeken

* Niet gevonden wat je zocht? Voor leden is meer informatie beschikbaar op LINK. Word lid of log in.