InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij Home
Inloggen op link

Actueel

Home

​ONDERZOEK LHV: ‘WERKDRUK BEDREIGT DE KWALITEIT VAN DE HUISARTSENZORG’

Een groot onderzoek laat zien dat de steeds toenemende werkdruk bij huisartsen de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk zet. Het onderzoek werd in opdracht van de LHV uitgevoerd onder 1600 huisartsen. Maar liefst tweederde van de bevraagde huisartsen geeft aan de werkdruk te hoog te vinden.
Lees verder
Multidisciplinaire zorg

Pact voor de Ouderenzorg getekend

Vandaag ondertekent InEen als één van de partijen in zorg en welzijn het Pact voor de Ouderenzorg, een initiatief van het Ministerie van VWS. Daarmee onderschrijft InEen namens haar leden de verantwoordelijkheid die eerstelijnsorganisaties voelen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren. Met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven van ouderen.
Lees ook
Bekostiging en organisatieontwikkeling

Vergunningsplicht knelt met pogingen administratieve lasten te beperken

De LHV, KNMT, KNGF, KNMP en InEen beschouwen een voorgenomen vergunningsplicht voor zorgaanbieders, die voortvloeit uit…

Lees ook
Acute zorg

Werkdruk huisartsenposten

Regelmatig verschijnt er nieuws over de werkdruk op de huisartsenposten. Recente cijfers van Vektis geven voor 2017 een daling aan van het aantal consulten en visites. Telefonisch contacten stijgen nog wel. In Nederland kunnen patiënten 24 uur per dag rekenen op zorg van topkwaliteit. Op de huisartsenpost wordt deze zorg in de avond-, nacht- en weekenduren geleverd door de huisarts en zijn team. Realiteit is echter dat huisartsen en ondersteunend personeel het werken tijdens ANW-uren als (te) zwaar ervaren.
Lees ook
Personeel en arbeidsmarkt

Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht

Met terugwerkende kracht is per 1 maart 2017 de nieuwe Cao Huisartsenzorg in werking getreden. De Cao loopt tot 1…

Lees ook
Informatiebeleid en benchmark

Informatiebeveiliging: een handreiking om te beginnen

Recent verscheen de InEen-handreiking Risicobeoordeling voor een goede informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is niet alleen van belang omdat het (wettelijk) moet, maar ook omdat het belangrijk is voor zorgaanbieders en hun patiënten.
Lees ook

Zoeken

* Niet gevonden wat je zocht? Voor leden is meer informatie beschikbaar op LINK. Word lid of log in.