Heldere, toereikende en toekomstbestendige bekostiging is een van de allerbelangrijkste randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de eerste lijn, voor zorgvernieuwing en samenwerking. InEen maakt zich daar hard voor. In het Bestuurlijk Akkoord Huisartsenzorg 2019-2022 hebben we met de LHV, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de minister voor Medische Zorg en Sport afspraken gemaakt over de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg en de financiering daarvan. Het akkoord geeft richting aan de contractafspraken die InEen-leden in de regio met de zorgverzekeraars maken. Wij ondersteunen onze leden daarbij en monitoren of de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Akkoord worden nagekomen. Naast het Bestuurlijk Akkoord vormt de ontwikkeling van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van de eerste lijn en de bekostiging daarvan. Belangrijke thema’s in het kader van bekostiging zijn onder meer de zorg voor kwetsbare groepen, het versterken van O&I en de steeds krappere arbeidsmarkt.

Natuurlijk kunnen de leden van InEen met vragen over de contractering met zorgverzekeraars, fiscale vraagstukken (BTW) en de interpretatie van beleidsregels terecht bij de specialisten van InEen.

Meer informatie voor leden

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

Download bestuurlijk-akkoord

Nieuws

Uit de praktijk

Feiten & cijfers

miljoen beschikbaar voor de zorg in 2020

76.187

miljoen beschikbaar voor de zorg in 2020
miljoen beschikbaar voor de eerstelijnszorg in 2020

6.432

miljoen beschikbaar voor de eerstelijnszorg in 2020
miljoen beschikbaar voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg in 2020

4.002

miljoen beschikbaar voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg in 2020

Bijeenkomsten

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.