Kwetsbare mensen krijgen bij voorkeur zorg en ondersteuning thuis. Dit stelt eisen aan de eerstelijnszorg. Het inrichten van een persoonsgericht, proactief en samenhangend (zorg)aanbod voor kwetsbare mensen vraagt om organisatiekracht en ondersteuning van professionals, zowel regionaal als landelijk.

Uitgangspunten                  

InEen ondersteunt met name de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en mensen met psychische klachten (ggz). De uitgangspunten zijn:

  • een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid),
  • eigen regie door de patiënt en zijn of haar naasten (persoonsgerichte zorg),
  • samenwerking in de keten en met andere domeinen,
  • passende financiering,
  • soepele (digitale) informatie-uitwisseling,
  • goede verbinding met de acute zorg.

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Samen met dertien landelijke partijen uit drie domeinen – het medische, het sociale en het zorgdomein – heeft InEen de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ ontwikkeld. Het biedt een 6-stappenplan om deze zorg te organiseren. Twee instrumenten helpen het 6-stappenplan in praktijk te brengen. Een gespreks- en rekeninstrument maakt de kosten en baten van de zorg aan kwetsbare ouderen op lokaal en regionaal niveau inzichtelijk en bespreekbaar. En een online tool brengt de samenwerkingsafspraken op wijkniveau in beeld. Daarnaast zijn er overzichten van randvoorwaarden, succesfactoren, goede voorbeelden en aandachtspunten voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis.

Zorg voor mensen met psychische klachten

Mensen met psychische klachten kloppen steeds vaker aan bij de huisartsenpraktijk. Dat roept nieuwe vragen op. Welke zorg kun je als huisarts samen met de POH-ggz bieden? Wanneer verwijs je door en naar wie? Welke overbruggingszorg kun je bieden wanneer er sprake is van wachttijden? De samenwerking met de generalistische basis-gzz krijgt op verschillende manieren vorm. Soms gebeurt dat in een gestructureerd ketenzorgprogramma met bijhorende financiering. Andere regio’s werken praktisch samen op een minder gestructureerde manier. InEen heeft in 2018 de voor- en nadelen verkend van de verschillende samenwerkingsvormen. Zowel het perspectief van de patiënt, als dat van de betrokken zorgverleners is bekeken. Lees het rapport ‘Samenwerking huisartsenzorg en gb-ggz’.

Ouderen, nu en straks

Bekijk de infografic Ouderen-nu-en-straks-slider

Hoe bouw je een sterke sociale basis voor ouderen?

Beluister de podcast socaile-basis-ouderen-slider

Nieuws

Uit de praktijk

Feiten & cijfers

kwetsbare ouderen

250.000

kwetsbare ouderen
gediagnostiseerde GGZ patiënten

1.830.000

gediagnostiseerde GGZ patiënten
wachtenden verwacht voor de S-ggz

11.000

wachtenden verwacht voor de S-ggz

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.