InEen versterkt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede, betaalbare en betrouwbare zorg.

Nederlanders verwachten de zorg dichtbij, altijd beschikbaar en zonder gedoe. Zorgverleners en zorgorganisaties in de eerste lijn willen hun patiënten 24/7 persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg bieden. Om dat te realiseren moeten zij continu innoveren en professionaliseren. Daarbij moeten ze soepel samenwerken en snel schakelen. Dat kan alleen als de eerste lijn steengoed is georganiseerd. Daar zet InEen zich voor in.

InEen ondersteunt gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenspoedposten en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) door het ontwikkelen en helpen implementeren van zorgconcepten, het maken van samenwerkingsafspraken op landelijk niveau, het organiseren van de benodigde randvoorwaarden – zoals personeelszaken, kwaliteitsbeleid en ICT – én het regelen van de juiste financiering. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de nulde, eerste en tweede lijn, het sociaal domein, bestuurders en beslissers.

We verbinden de eerste lijn door:

  • belangen te behartigen: we agenderen de toekomst van de eerstelijnszorg bij de politiek en landelijke stakeholders.
  • kennis te delen: we vergaren kennis, stellen deze ter beschikking en faciliteren kennisdeling tussen leden.

We werken aan een toekomstbestendige eerste lijn door:

  • samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau te stimuleren en te organiseren.
  • te innoveren waar nodig: samen ontwikkelen en omarmen we nieuwe concepten die helpen de zorg beter vorm te geven.
  • trends te volgen, kansen te signaleren, leden hiermee te inspireren en ze te helpen deze te benutten en implementeren.

Bekijk de tien thema’s  waarop InEen actief is en vindt achtergrondinformatie, praktijkverhalen en nieuws.

Word lid

Bent u een organisatie in de eerstelijnszorg? Overweeg dan het lidmaatschap van InEen. Samen staan we sterk.