Samenwerken voor goede zorg en ondersteuning in de wijk

Structurele samenwerking en coördinatie op regionaal en wijkniveau zijn cruciaal voor een goed functionerende eerste lijn. Samenwerken in de wijk bevordert het kunnen bieden van de juiste zorg op de juiste plek. De huisarts kan vanuit zijn rol vaker de hulpvraag die (beter) bij andere zorgaanbieders of het sociaal domein thuishoren doorverwijzen. Passende zorg en ondersteuning en een vlotte doorstroming kan de huisarts ontlasten. Hiermee is de zorgvrager gediend, worden andere zorgverleners en welzijnswerkers in de eerste lijn beter benut en wordt de huisartsenzorg ontlast.

Beleid op wijk- en regioniveau

Structurele samenwerking gaat vaak niet vanzelf, het vereist adequate coördinatie op regionaal en wijkniveau. Ontwikkelingen zoals de aansluiting van veel wijkgerichte (GEZ)-verbanden bij bestaande regionale (huisartsen)organisaties, de verdere uitrol van regionalisatie en de adequate inzet van de Organisatie & Infrastructuur (O&I) gelden, zoals beschreven in het rapport Velzel (2017), vervangt deels de oorspronkelijke geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) financiering. Voor o.a. samenwerken in een multidisciplinaire setting vergroten de noodzaak voor samenhangend beleid op wijk- en regioniveau. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar de governance van eerstelijnsorganisaties.

Meer samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein

In het Integraal Zorgakkoord wordt met passende zorg het verband gelegd tussen toekomstbestendige zorg, samenwerken in de wijk en de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Maar ook  het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zet vanuit het sociaal domein in op meer lokale en regionale samenwerking. Hierbij wordt een goede integrale samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein steeds belangrijker. 

In 2020 publiceerde InEen samen met LHV en NHG de Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk. In de afgelopen jaren maakten leden van InEen een begin met het organiseren en vormgeven van samenwerking op wijkniveau, daar waar dat nog niet bestond. Dit resulteerde, ondanks een grote diversiteit in vorm en inhoud, in verschillende mooie praktijkvoorbeelden. Tegelijkertijd hebben organisaties ook nog vragen over de invulling van wijkmanagement, de organisatie(vorm) en financiering. Daarnaast spelen er vragen over de ondersteuning vanuit regionaal niveau en de aansturing van wijksamenwerking. Op basis van deze vragen zal InEen in 2023 een verdieping aan gaan brengen op de eerder gepubliceerde handreiking. De leden worden hier op verschillende manieren bij betrokken en via het weekbericht op de hoogte gehouden.

Meer informatie voor leden

Nieuws

Uit de praktijk

Feiten & cijfers

inwoners gemiddeld per wijk

CA. 10-20.000

inwoners gemiddeld per wijk
koepels van gezondheidscentra lid van InEen

25

koepels van gezondheidscentra lid van InEen
totaal aantal gezondheidscentra lid van InEen

210

totaal aantal gezondheidscentra lid van InEen

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.