Zorgen dat er voor iedereen goede zorg dicht bij huis is en blijft en deze betaalbaar houden. Dat is het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030 die minister Helder gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. InEen is een van de eerstelijnspartijen die de visie onderschrijft. De visie zet in op hechte samenwerking tussen professionals in de wijk en aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg op regionaal niveau. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van InEen en de aangesloten regionale huisartsenorganisaties.

Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt toe en tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid van zorgpersoneel af. Om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor iedereen, zijn fundamentele veranderingen nodig. De Visie eerstelijnszorg 2030 schetst de noodzakelijke vernieuwing en versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Het doel is dat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.

InEen en haar leden onderschrijven de ingezette richting, doelen en beschreven werkzaamheden in wijk en regio. Deze geven houvast in de regionale samenwerking, de voorliggende veranderopgave en de contractering. De regionale huisartsenorganisaties en InEen zetten hun kennis en expertise in de regio graag in voor de implementatie van de visie. Voor het realiseren van de doelen uit de visie is het essentieel dat ook andere eerstelijnszorgverleners zich organiseren en afspraken kunnen maken op regionaal niveau. Adequate financiering van de zorg en de organisatie daarvan door verzekeraars en gemeenten is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

De doelen van de Visie eerstelijnszorg 2030:

  • We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  • Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  • We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  • We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
  • We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  • We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
  • We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
  • We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Bekijk ook de visualisatie van de Visie eerstelijnszorg 2030 > 


De visie is opgesteld door: InEen, LHV, NHG, Patiëntenfederatie, ZN, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNMP, KNGF, Paramedisch Platform NL, Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, VWS, NZa en Zorginstituut Nederland.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.