In 2010 verscheen de eerste Benchmark Ketenzorg. De registratie van indicatoren geeft een duidelijk beeld van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. De benchmark biedt huisartsenzorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden ontwikkelde, is de benchmark een belangrijke bron van spiegelinformatie.

Arts loopt telefonerend door de gang
Download het Rapport Transparante Ketenzorg 2022

Benchmarkrapportages