Benchmark Huisartsenspoedposten 2022:
Grootste stijging ooit van aantal contacten voor HDS’en

De benchmark Huisartsenspoedposten 2022 van InEen is afgerond en gepubliceerd. Daarin een aantal opvallende cijfers. In 2022 kregen de huisartsenspoedposten het grootste aantal contacten ooit te verwerken. Ook de procentuele stijging van het aantal contacten ligt hoger dan ooit. Het aandeel laag-urgente vragen aan de telefoon is nog altijd hoog en het verzuimpercentage onder medewerkers is toegenomen. Het verzuimpercentage medewerkers op de huisartsenspoedpost steeg in 2022 naar 7,9%. Dit alles leidt tot een toegenomen druk op de huisartsenspoedpost.

In 2022 hebben de posten in totaal bijna 4,5 miljoen contacten afgehandeld. Dat is een stijging van 9% en daarmee bijna 400.000 contacten meer dan in 2021. Zowel het aantal triagecontacten als de contacten in de spreekkamer namen toe.

Toename gemiddelde telefonische wachttijd

De gemiddelde wachttijd aan de telefoon is in 2022 opnieuw gestegen. Patiënten met een spoedeisende zorgvraag kregen gemiddeld na 14 seconden een professional aan de lijn. Daarmee is de gemiddelde wachttijd voor spoedtelefoontjes 2 seconden langer dan in 2021. De gemiddelde wachttijd voor niet-spoedtelefoontjes stijgt voor het derde jaar op rij fors. Patiënten wachtten gemiddeld 5 minuten en 47 seconden (+29%) in 2022.

De toename van de wachttijd kan worden verklaard door de toename van het aantal telefoontjes en een afname van het aantal beschikbare triagisten. Dat in combinatie met een nog altijd groot aandeel laag-urgente vragen (U5/U4). Triagisten staan voor een groot deel van hun tijd mensen te woord voor een zelfzorgadvies of voor zorg die tot de volgende dag kan wachten. De huisartsenspoedposten proberen via digitale triage en voorlichting de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze digitale triage en voorlichting moeten bijdragen aan het verkorten van de wachttijd voor de patiënt en aan een afname van de werkdruk bij de triagist.

Minder triagisten huisartsenspoedposten

In 2022 is het aantal uren dat triagisten werken voor het primaire zorgproces verder afgenomen (-2%). In 2021 daalde het aantal actieve uren van triagisten met 3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze afname is met het oog op het toegenomen aantal contacten in de avonden, nachten en weekenden een ongunstige ontwikkeling. In tegenstelling tot triagisten is het aantal actieve uren van huisartsen en taakherschikkers in 2022 toegenomen. Dit is in lijn met het toegenomen aantal contacten in de ANW.

Bekijk voor meer cijfers de oline infographics of download het bulletin.

Bekijk voor meer cijfers de oline infographics of download het bulletin.