De leden van InEen zijn divers maar hebben gemeen dat ze organisaties zijn in de eerstelijnszorg en gezamenlijk willen werken aan een sterkere eerste lijn. Huisartsenspoedposten, gezondheidscentra, zorggroepen, eerstelijnsdiagnostische centra en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) zijn lid bij InEen. Bekijk op de ledenkaart wie onze leden zijn.

Bent u een organisatie in de eerstelijnszorg? Overweeg dan het lidmaatschap van InEen. Samen staan we sterk. Volume versterkt onze kracht als gesprekspartner voor partijen als het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, en vele anderen. U kunt uw interesse voor een mogelijk lidmaatschap kenbaar maken via onderstaand formulier.

IS JE ORGANISATIE AL LID VAN INEEN? MELD JE AAN VOOR HET LEDENPLATFORM LINK

Alle leden van InEen en iedereen die bij hen is aangesloten én een werk e-mailadres van die organisatie heeft, is welkom op LINK. Registreer je eenvoudig op link.ineen.nl