Een driejarig contract voor de O&I op basis van een regioplan. Ideeën hierover bestaan al langer, maar per 2019 is het daadwerkelijk geconcretiseerd. Zilveren Kruis heeft deze overeenkomst afgesloten met twee huisartsenorganisaties, namelijk Medicamus en Huisartsenzorg Drenthe. “Daarmee sluit de financiering aan op onze werkwijze”, stellen de directeuren tevreden vast.

Het is natuurlijk niet toevallig dat juist deze organisaties dit voor elkaar hebben gekregen. Zij zijn allebei stevige partners in hun (grotendeels plattelands)regio, met een samenhangende infrastructuur voor de huisartsenzorg. “De mandatering en vertegenwoordiging van de huisartsen hebben we heel goed op orde”, melden HZD directeur bedrijfsvoering Stefan Meinema en HZD medisch directeur Ron Wissink. “Bij de algemene ledenvergadering van de huisartsen heeft Zilveren Kruis haar plannen gepresenteerd voor een regionale aanpak. Tijdens deze vergadering hebben de huisartsen hun vertrouwen uitgesproken in HZD als regio-organisatie om daaraan invulling te geven. Daarna hebben we het regioplan opgesteld.”

Visie Zilveren Kruis

“Het regioplan opstellen betekende vooral beschrijven wie we zijn en wat we doen. Daarin laten we de samenhang zien tussen praktijk, wijk en regio”, vertelt Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. “Dat past naadloos in de visie van Zilveren Kruis. We waren al voorgesorteerd op de nieuwe financiering, doordat we hebben kunnen oefenen met een – zij het beperkt – regiobudget. Daarvan hebben we de helft besteed aan regionale projecten en de andere helft aan hagro-projecten.”

Beide organisaties zijn blij met het meerjarig contract. Ekkelenkamp: “Ik was al jaren in gesprek met Zilveren Kruis over het feit dat de financiering niet paste bij onze werkwijze. De betaaltitels sloten niet aan. In januari hebben we Zilveren Kruis al benaderd dat we dit graag wilden, juist vanwege onze sterke samenwerking op regioniveau in gezondveluwe.nl. We hadden het regioplan als het ware al op de plank liggen.”

HZD heeft meer tijd nodig gehad in de voorbereiding. “Van idee naar beleid naar overeenkomst komt niet zomaar tot stand”, stelt Meinema vast. “We hebben stapje voor stapje invulling gegeven aan de plannen, samen onze huisartsen. Ons uitgangspunt is dat het huisartsenvak voorop staat en dat we onze huisartsen zo goed mogelijk willen faciliteren in het complexe zorglandschap.”

Ruimte voor flexibiliteit

De meerjarenafspraken bieden meer ruimte voor flexibiliteit. “Er is er minder sprake van een keurslijf en het geeft meer mogelijkheden om nieuwe dingen betaald te krijgen. Je kunt zelf meer sturen”, vat Ekkelenkamp samen. Meinema valt hem bij: “Een driejarig contract geeft ruimte om complexe plannen in die periode tot stand te brengen en te bestendigen. Binnen een jaar lukt dat meestal niet.” HZD heeft met Zilveren Kruis de afspraak om twee tot drie keer per jaar te evalueren. “Het regioplan vormt de basis, maar per kwartaal kunnen we aanpassingen doen.”

Auteur: Gerda van Beek
Lees het hele artikel uit De Eerstelijns – 21 februari 2019

Roland-Ekkelenkamp
Roland Ekkelenkamp
Stefan-Meinema
Stefan Meinema
Ron-Wissink
Ron Wissink