Op 3 april jl. presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het hoofdlijnenadvies ‘De basis op orde’, met daarin vier uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg. Het RVS-advies sluit goed aan bij de visie van InEen op versterking van de eerste lijn en de eigen prioriteiten. Het rapport is naar de mening van InEen zeer goed bruikbaar bij de uitwerking van de visie op de eerstelijnszorg in 2030, een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord.

Eerstelijnszorg cruciaal uitgangspunt 

De RVS concludeert dat de eerstelijnszorg toenemend onder druk staat en roept de overheid en zorgverzekeraars op de cruciale waarde van de eerstelijnszorg voor de samenleving te erkennen. De waarden en functies van eerstelijnszorg moeten centraal staan bij het ontwikkelen van beleid door de overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen, aldus de RVS. Vanwege hun spilfunctie in de eerstelijnszorg en hun generalistische functie staan de huisartszorg en de wijkverpleging daarbij centraal.

Ruben Wenselaar, voorzitter van InEen: “Wij zijn blij dat het rapport de belangrijke positie van de zorgverleners in de eerste lijn benadrukt. Het geeft ons handvatten om samen met onze leden verder te werken aan de versterking van de eerstelijnszorg, met als doel de toegang tot zorg te waarborgen.”

Breng eerstelijnszorg en sociaal domein dichter bij elkaar

InEen onderschrijft de zienswijze van het RVS dat structurele samenwerking in de wijk tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers die elkaar kennen en korte lijnen hebben met andere eerstelijnszorgverleners essentieel is. De Raad adviseert deze kleinschaligheid ‘aan de voorkant’ te combineren met meer grootschalige ondersteuning ‘aan de achterkant’. InEen kan zich goed vinden in dit advies, en ziet al veel goede voorbeelden van ondersteuning en integratie op wijk- en regioniveau in het land. Denk aan gezondheidscentra waarin ook de wijkverpleging en het sociaal domein gevestigd zijn, en aan programma’s zoals Krachtige Basiszorg en Welzijn op Recept. ‘Het is zaak dit snel verder te brengen en daarbij ook de brede samenwerking te zoeken’, aldus Ruben Wenselaar.

Randvoorwaarden voor wijk- en populatiegericht werken

Ook adviseert de RVS randvoorwaarden te creëren om meer wijk- en populatiegericht te kunnen werken. Dit ondersteunt en draagt bij aan oplossingen buiten de zorg, en de gezondheid van de wijk als geheel. Vermindering van fragmentatie van het zorgaanbod is daarvoor een vereiste, aldus de RVS, ook al gaat dat ten koste van de keuzevrijheid voor de individuele burger.

InEen onderschrijft dit advies en wil dit graag betrekken bij de uitwerking van de visie op de eerstelijnszorg in 2030.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.