In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en GGZ samen om ervoor te zorgen dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen. De Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken beschrijft welke functies het netwerk heeft.

Het Mentale gezondheidsnetwerk heeft vier functies: het aanbieden van het verkennend gesprek, het organiseren van een ‘transfermechanisme’, informatievoorziening over het aanbod en de wachttijden in de GGZ en het sociaal domein en domeinoverstijgend casusoverleg. Op verschillende plekken in het land worden een of meer van deze vier functies al in praktijk gebracht. 

Ruimte voor regionale invulling

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat wordt toegewerkt naar een zo uniform mogelijke en naar behoefte regionaal ingevulde passende werkwijze. Het doel van de Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken is dit tot stand te brengen. De vier functies, doelen en beoogde resultaten van de netwerken liggen vast. De invulling ervan is afhankelijk van regionale omstandigheden en kan per regio verschillen.

Tijd voor doorontwikkeling

De Werkwijze wordt in de komende jaren geëvalueerd. Breed gedragen inzichten uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen. En bestaande succesvolle initiatieven die nog niet (helemaal) voldoen, krijgen de ruimte om toe te groeien naar de situatie beschreven in de Werkwijze.

De Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken is opgesteld door het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken. Daarin werken overheid, brancheorganisaties, waaronder InEen, en patiëntenvertegenwoordigers samen om de Mentale gezondheidsnetwerken mogelijk te maken. 

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.