De huisartsenzorg staat onder druk. Tijd voor het stellen van de vraag achter de hulpvraag met een goed gesprek is er steeds minder. Ook voor het opzoeken van het netwerk in de wijk en contact maken met het sociaal domein voor een prettige doorverwijzing is weinig tijd.

In het huidige Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 zijn daarom afspraken gemaakt over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Bij MTVP gaat het om daadwerkelijk meer tijd in de praktijk, een lerende omgeving middels intervisie en een regionale aanpak met ondersteuning door de regionale huisartsenorganisatie (RHO). Meer tijd in het spreekuur betekent meer werkplezier en het blijven leveren van kwaliteit. MTVP kan bijdragen de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden.

Pilots MTVP tonen aan dat door MTVP de verwijzingen naar de 2e lijn, medicatie en diagnostiek verminderd kunnen worden en de kwaliteit van zorg wordt behouden of kan verbeteren. Het is daarom ook de beweging naar passende zorg en de doelstellingen van het IZA. Ook kan ‘onnodige’ huisartsenzorg worden vermeden als er betere doorverwijzing is naar het sociaal domein, welzijnswerk in de wijk en zelfzorg verbeterd. Tegelijkertijd kan het helpen de werkdruk in de huisartsenzorg te verlagen en het werkplezier te verhogen. Bovendien geeft het meer tevredenheid bij de patiënten.

InEen heeft samen met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Leidraad MTVP opgesteld. In de leidraad staan afspraken over de invoering en uitrol van MTVP. Er zijn kernelementen opgenomen als ‘anders werken , ‘samenwerken met het netwerk’ en eventueel uitbreiding van personeel. Uit ieder kernelement kan de huisarts op praktijkniveau kiezen voor een aantal voor de regio passende interventies. Dit alles samen zet de beweging in naar meer tijd voor het voeren van het goede gesprek met de patiënt. De definitieve versie van de Leidraad MTVP is op 30 januari jl. verschenen. InEen stemt regelmatig af met ZN en de LHV rond de implementatie van MTVP. Daarnaast informeert en begeleid InEen de leden onder andere door het beschikbaar stellen van informatie, vragenuren en een Q&A.

Meer informatie voor leden

Nieuws

Uit de praktijk

Feiten & cijfers

zorggroepen implementeren persoonsgerichte zorg

80

zorggroepen implementeren persoonsgerichte zorg
van patienten hebben 2 of meer chronische aandoeningen en zijn gebaat bij persoonsgerichte zorg

32%

van patienten hebben 2 of meer chronische aandoeningen en zijn gebaat bij persoonsgerichte zorg
maatschappelijke winst per geïnvesteerde euro

4,7

maatschappelijke winst per geïnvesteerde euro

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.