Personeel en arbeidsmarkt

Zorg is mensenwerk. Voor verdere groei en versterking van de eerstelijnszorg zijn gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers nodig. Door de toenemende vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking is het een steeds grotere uitdaging om die te vinden én te houden. Eerstelijnsorganisaties spannen zich in om een aantrekkelijke werkgever te zijn en werknemers te binden. Ook de sector als geheel zet zich hiervoor in. Duurzame inzetbaarheid van personeel is daarbij een belangrijk thema.

InEen speelt in op deze en andere landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel en sociaal beleid van eerstelijnsorganisaties. We steunen onze leden bij de vertaling van ontwikkelingen naar beleid op organisatie,- dan wel regionaal niveau. Ook helpen we met de implementatie van dit beleid, bijvoorbeeld met advies, handreikingen en modelovereenkomsten.

InEen beheert als werkgeversorganisatie de Cao Huisartsenzorg (samen met de LHV), met daaraan gekoppeld de sociale fondsen van deze cao (SSFH en SSFG). Vanuit de fondsen werken werknemers en werkgevers samen aan een goede en gezonde arbeidsmarkt, opleidingen en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De praktijkdiagnose - Duurzame inzetbaarheid bij Zorggroep BeRoEmD

Doorgroeimogelijkheid voor triagisten - Duurzame inzetbaarheid bij Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen