Personeel en arbeidsmarkt

InEen speelt in op actuele landelijke ontwikkelingen – zowel in de zorg, op de arbeidsmarkt als in (sociale) wetgeving – die invloed hebben op arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, kwaliteit van personeel en sociaal beleid in eerstelijnszorgorganisaties.

We steunen onze leden bij de vertaling van actuele ontwikkelingen in beleid op organisatieniveau. Ook helpen we met de implementatie van dit beleid, bijvoorbeeld door onze helpdesk functie, handreikingen en modelovereenkomsten. Verder is er aandacht voor beroepskwalificaties en opleidingen. InEen beheert als werkgeversorganisatie twee cao’s: de Cao Gezondheidscentra/AHG en de Cao Huisartsenzorg (samen met de LHV), met daaraan gekoppeld de sociale fondsen van deze cao’s (SSFG, respectievelijk SSFH).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen