HZK heeft medewerker Anouk Blokhuis twee dagen per week vrijgemaakt om huisartsen te ondersteunen bij praktijkopvolging, praktijkstart, praktijkassociatie en praktijkdissociatie. “In onze ogen is dit een belangrijke taak voor een regionale huisartsenorganisatie”, zegt Eva Euser, manager eerstelijns ondersteuning en communicatie. “Het helpt je een aantrekkelijke regio te zijn voor huisartsen.”

Wat is het lastig om hier een opvolger te vinden. Na het overlijden van een praktijkhouder kreeg Huisartsen Zuid Kennemerland (HZK) twee jaar geleden de definitieve bevestiging. Eerdere signalen uit de eigen regio en landelijke berichtgeving hadden de ontwikkeling al aangekondigd, maar nu werd de organisatie er nadrukkelijker mee geconfronteerd: huisartsen staan niet meer in de rij om een praktijk over te nemen.

“We bieden structureel en proactief ondersteuning aan rondom praktijkwijzigingen”

Stroomversnelling

Eva Euser: “Dit heeft bij ons specifieke ondersteuning aan huisartsen in een stroomversnelling gebracht. De tien praktijkmanagers die wij aan onze leden detacheren, kregen soms al vragen over bijvoorbeeld praktijkovername en -associatie. Dan probeerden zij zo goed mogelijk te ondersteunen. Nadat een van de praktijkmanagers, Anouk Blokhuis, via intensieve begeleiding de praktijkopvolging van de overleden huisarts op gang had gebracht en in goede banen geleid, hebben we besloten structureel en proactief ondersteuning aan te bieden rondom praktijkwijzigingen. Anouk is er twee dagen in de week voor vrijgemaakt en dat wordt nog meer.”

Huisartsen benaderen

In 2022 benaderde HZK alle praktijkhouders in de regio die minstens zestig jaar oud waren. Dachten zij weleens na over praktijkopvolging? Hoe wilden ze het proces vormgeven en uitvoeren? Euser: “Vier of vijf huisartsen bleken tussen eind 2023 en 2026 te willen stoppen. Daar hebben we onze ongeveer 300 niet-praktijkhoudende huisartsen op geattendeerd: deze praktijk komt vrij, ben je geïnteresseerd? Zo ja, dan kunnen we je ondersteunen in het proces. Bovendien hebben we praktijkhouders die willen stoppen en potentiële opvolgers laagdrempelig met elkaar in contact gebracht tijdens een netwerkbijeenkomst. Vinden huisartsen elkaar? Dan komt Anouk in actie.”

“Een net begonnen praktijkhouder vraagt me haar ‘blinde vlek’ te zijn”

Zelf ook actief in praktijk

Blokhuis: “Maar ik help dus ook huisartsen die willen starten met een praktijk of wanneer associatie of dissociatie gewenst is. Ik werk zelf sinds 1998 in de huisartsenzorg. Heb verschillende functies bekleed, maar altijd met management en organisatie in het takenpakket. Tijdens mijn andere twee werkdagen ben ik namens HZK praktijkmanager in twee praktijken. Ik heb dus veel kennis opgedaan over bijvoorbeeld contractering, financiën en het zorgstelsel. In casussen waar de praktijk een manager heeft en een van de betrokken huisartsen praktijkhouder is, hoeft meestal minder een beroep op mij te worden gedaan. Maar als een huisarts voor het eerst praktijkhouder is en geen manager heeft, kan ik flink ondersteunen. Er is een net begonnen praktijkhouder die tegen mij zegt: jij moet mijn blinde vlek zijn. Bij elk thema moet je je afvragen: zou deze huisarts dat weten?

Tijdig inschrijven bij KvK

Blokhuis en collega’s stelden ook een document op dat als leidraad kan dienen tijdens de begeleiding. “We hebben een aanvulling gemaakt op het LHV- praktijkstartdocument. Die hebben we uitgebreid naar overname, associatie en dissociatie en toegespitst op onze regio. De contactgegevens van de regionale ziekenhuizen staan er bijvoorbeeld in. Timing is ook belangrijk. Als je bijvoorbeeld op 1 oktober van start wilt gaan als praktijkhouder, schrijf je je in juli in bij de Kamer van Koophandel. Anders loop je het risico in oktober geen inkomsten te hebben. Dat weet niet iedere huisarts.”

Voeten in de klei

Wat zijn voor een regionale huisartsenorganisatie succesfactoren om een medewerker huisartsen te laten ondersteunen zoals Blokhuis doet? Ze zegt: “Dat deze medewerker zelf ook actief is in een praktijk. Een voorbeeld: vorig jaar trad de Wtza in werking. In mijn contacten buiten mijn praktijk weet ik daar dan alles van omdat ik er mee te maken heb gekregen in mijn andere functie. Als ik niet met mijn voeten in de klei stond, zou mijn kennis binnen drie jaar niet meer up-to-date zijn.”

Euser: “Eén persoon kan niet alles weten. Daarom is een goed netwerk van praktijkmanagers een andere succesfactor. De praktijkmanagers die HZK detacheert en de praktijkmanagers in dienst van praktijken wisselen voortdurend informatie uit om huisartsen zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Breder aanbod

Verder dient de rol van Blokhuis te worden geplaatst in het bredere aanbod van HZK. Blokhuis: “Stel, je hebt een nulpraktijk. Het is best moeilijk om op eigen houtje vanuit die positie te beginnen. HZK helpt de huisarts dan bijvoorbeeld in het contact met de regionale zorgverzekeraar. En Eva heeft goede contacten met de gemeente om huisvesting te vinden voor de praktijk.”

Meer voorbeelden en informatie

In de december-editie 2022 van het InEen Magazine staan twee inspirerende voorbeelden over praktijkopvolging in Overijssel. In het verhaal ‘Uit de praktijk’ leest u meer over de ondersteuning van Medrie bij de praktijkopvolging.

InEen-leden vinden meer informatie in het kennisbankdossier Praktijkopvolging op het ledenplatform LINK.