De volledige Cao Huisartsenzorg 2024-2025 is beschikbaar. Nieuw daarin is een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB), waarmee medewerkers in de huisartsenzorg extra verlof kunnen opbouwen. In de folder ‘Persoonlijk Levensfase Budget in de praktijkvind je meer informatie.

Het Persoonlijk Levensfase Budget stelt medewerkers in staat om verlof te sparen voor verschillende doeleinden. Dit geeft flexibiliteit en draagt bij aan een gezonde werk-privé balans, wat essentieel is voor de gezondheid, tevredenheid en een langdurige inzetbaarheid voor de huisartsenzorg.

Hoe werkt het?

Jaarlijks krijgt de medewerker een PLB tegoed (uren) volgens de cao. Het PLB tegoed verjaart niet en kan worden opgenomen in elke leeftijdsfase. Het wordt in tijd opgenomen, bijvoorbeeld voor het verlenen van mantelzorg, een aanvulling op vakantie-uren, het volgen van een studie of korter werken in aanloop naar het pensioen. Werkgevers en medewerkers maken hierover jaarlijks afspraken met elkaar.

Opbouw PLB

Voor 2024 geldt een PLB van 10 uur op basis van een arbeidsduur van 38 uur per week en vanaf 2025 jaarlijks een PLB van 20 uur op basis van een arbeidsduur van 38 uur per week. Wanneer de medewerker minder dan 38 uur per week werkt, wordt het PLB tegoed naar evenredigheid toegekend. Op verzoek van de medewerker kunnen bovenwettelijke vakantie-uren aan het PLB tegoed worden toegevoegd.

    Meer informatie

    Cover van de cao

    Cover folder PLB