Bekostiging en organisatieontwikkeling

Heldere, toereikende en toekomstbestendige bekostiging is een van de allerbelangrijkste randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de eerste lijn, voor zorgvernieuwing en samenwerking. InEen maakt zich daar hard voor. De uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 en het Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 vormt daarbij een belangrijk kader. Thema’s zijn onder andere substitutie van zorg en de bijbehorende financiële middelen, de financiering van organisatie en infrastructuur en de bekostiging van programmatische zorg voor chronische ziekten en nieuwe zorgconcepten op het terrein van GGZ en ouderenzorg.

Ook ondersteunt InEen haar leden bij de contractering met de zorgverzekeraars, fiscale vraagstukken zoals BTW en de interpretatie van beleidsregels.

InEen richt zich verder op vraagstukken rond de ontwikkeling en inrichting van organisaties: welke ondersteuning van het primaire (zorg)proces is nodig, hoe richt je die in, hoe vindt besluitvorming plaats en, niet in de laatste plaats, hoe zijn de professionals hierbij betrokken? Kortom, vormgeving van goed bestuur.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen