Acute zorg

De maatschappij vraagt om een 24-uurs bereikbaarheid van goede eerstelijnszorg. Overdag zijn er de huisartsenpraktijk en multidisciplinaire gezondheidscentra. Voor zorg die volgens de patiënt niet kan wachten tot de volgende werkdag, zijn er ’s avonds, ’s nachts en in het weekend de huisartsenposten. Huisartsenposten ontwikkelden zich in hun ruim vijftienjarige bestaan van waarneemorganisaties van en voor huisartsen naar een brede toegang tot de acute eerstelijnszorg. Met de snelle veranderingen in de eerstelijnszorg zien de huisartsenposten zich, als poortwachter voor de acute zorg, voor nieuwe vraagstukken gesteld. Huisartsenposten worden in toenemende mate geconfronteerd met acute vragen over GGZ-problematiek, kwetsbare ouderen en verpleging, verzorging en het sociale domein. Deze verandering in de omvang en reikwijdte van de zorgvraag in de eerstelijnszorg legt een druk op de acute zorg en vraagt om betere ketensamenwerking, goede triage en taakherschikking. Oplossingen die InEen samen met de leden en partners onderzoekt en uitvoert.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen