Afgelopen woensdag heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister voor Medische Zorg, de Tweede Kamer geïnformeerd over het implementatieplan zorgcoördinatie. Een projectteam van het ministerie van VWS heeft het plan opgesteld, InEen had zitting in de klankbordgroep. De ambities zijn groot, maar VWS heeft ook oog voor de verschillende uitgangsposities in regio’s.   

Het plan is gebaseerd op de inhoudelijke kaders en uitgangspunten uit het adviesrapport Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie, de Kamerbrief over de inrichting van zorgcoördinatie van 12 mei 2023, de Kamerbrief over zorgcoördinatie in relatie tot de meldkamerfunctie van 27 oktober 2023, uitkomsten van de pilots zorgcoördinatie en diverse gesprekken met betrokkenen bij zorgcoördinatie. Het implementatieplan schetst welke acties, wanneer en van wie nodig of behulpzaam zijn om vanaf januari 2025 in alle regio’s een vorm van zorgcoördinatie geïmplementeerd te hebben.  

Ambitieus 

De acties en tijdlijnen die het ministerie van VWS beschrijft zijn ambitieus. InEen heeft benadrukt dat de startpositie voor en het tempo van de implementatie van zorgcoördinatie per regio kunnen verschillen en van invloed zijn op de haalbaarheid van de beschreven tijdlijnen. Het ministerie heeft aangegeven dat het waar nodig denkbaar is dat er, in samenspraak met de betrokkenen, op onderdelen gemotiveerd van de tijdlijn kan worden afgeweken. Desondanks is het streven dat er vanaf januari 2025 overal en voor alle zorgverleners en burgers in Nederland een vorm van zorgcoördinatie beschikbaar is. Om dat te bereiken is het streven dat elke regio per 1 januari 2025 aan de minimale eisen voldoet die in het implementatieplan zorgcoördinatie beschreven staan. 

Processtappen en ondersteuning 

Het implementatieplan maakt onderscheid tussen processtappen die landelijk gerealiseerd moeten worden en processtappen waar de regio’s zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het beschrijft ook op welke ondersteuning de partijen in de regio kunnen rekenen om de beweging naar zorgcoördinatie te maken. Samen met de opgestelde ROAZ-plannen van de regio’s vormt het implementatieplan de basis voor de implementatiefase van zorgcoördinatie in 2024.  


Leden vinden meer informatie in het kennisbankdossier Zorgcoördinatie op LINK.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.