Huisartsenspoedposten Rijnmond en de SEH van het Maasstadziekenhuis gaan hun samenwerking intensiveren. Daartoe sloten ze begin februari een intentieovereenkomst. De komende periode starten er in de doordeweekse nachten twee pilots: samen de zelfverwijzers opvangen en samen de huisartsenspoedzorg invullen. Heidi van den Brink, voorzitter raad van bestuur Huisartsenspoedposten Rijnmond: “Dit sluit aan bij de Woudschoten conferentie waar is gezegd dat we na moeten denken over andere organisatievormen om de druk in de nacht te verlichten.”

Op dit moment zijn de huisartsenspoedpost en de SEH in het Maasstadziekenhuis voor de patiënten nog twee gescheiden werelden. Het hangt meestal van de patiënt af in welke wereld hij zijn spoedvraag neerlegt. “Vreemd natuurlijk”, zegt Van den Brink, “want patienten kunnen niet echt beoordelen welke zorg ze precies nodig hebben.” Aansluitend bij de trend die overal in het land zichtbaar is, besloten huisartsenspoedpost en SEH te onderzoeken hoe ze de spoedzorg op één plek en als één geheel kunnen organiseren. Om te beginnen in de nacht.

Eén huisarts

In de eerste pilot gaan huisartsenspoedpost en SEH van maandag tot en met donderdag in de nacht samen de zelfverwijzers opvangen. “We sluiten één balie en vangen bij de andere samen de patiënten op. Achter deze voordeur verdelen we de taken, afhankelijk van wat er nodig is.” Daarnaast is er in de doordeweekse nacht voortaan nog maar één huisarts aanwezig (in plaats van twee). Wanneer deze visite rijdt, wordt hij of zij vervangen door een arts-assistent in opleiding van de SEH. Dat is de tweede pilot. Van den Brink: “Afgesproken is dat de zorg door de arts-assistent huisartsenzorg blijft, er wordt geen DBC geopend en het gaat niet ten koste van het eigen risico.”

Werkdruk

Gekozen is voor de nachtelijke uren omdat deze extra belastend zijn. Desondanks zijn er, hoewel de patiëntaantallen meevallen, wel twee volledige teams aanwezig. Voor huisartsen betekent het verminderen van de nachtelijke diensten een lastenverlichting. Eén enkele balie kan zich bovendien duidelijker als spoedbalie profileren. Dat maakt patiënten er meer bewust van dat het hier om spoedzorg gaat. Als de pilots goed lopen en aan de verwachtingen beantwoorden, wordt de gezamenlijke opvang van de zelfverwijzers uitgebreid naar de avonden en de weekenden. De vermindering van het aantal huisartsen in de nacht blijft alleen op doordeweekse nachten.

Discussie

Heel belangrijk vindt Van den Brink de discussie over wat huisartsenspoedzorg in de nacht precies betekent: “Als iemand ‘s nachts medische zorg nodig heeft, mag je ervan uitgaan dat er iets ernstigs aan de hand is. Natuurlijk kan een deel daarvan nog steeds door de huisarts worden gedaan, maar hoe belangrijk is het om in de nacht – ook gezien de aantallen – vast te houden aan de schotten tussen huisartsenspoedpost en SEH? Kunnen we dat niet anders organiseren? Met de pilot hopen we hier meer zicht op te krijgen. Maar sowieso gaan de pilots ervoor zorgen dat patiënten de spoedzorg als één continuüm gaan ervaren. De grote winst van deze samenwerking is dat we komen tot een betere taakdifferentiatie achter de gezamenlijke balie. Dat is efficiënter en leidt tot betere spoedzorg.”

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.