Organisatie en infrastructuur

Het project Organisatie&Infrastructuur (O&I) draait om het ontwikkelen van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn.

Aanleiding zijn de afspraken in het hoofdlijnenakkoord 2014-2017 over versterking van de eerste lijn. De partners uit het akkoord hebben de overtuiging dat versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities uit het akkoord te realiseren én de uitdagingen die er op de eerste lijn afkomen het hoofd te bieden. Daarnaast is afgesproken dat de resultaatgerichtheid van de eerste lijn kan worden verhoogd. In april 2017 hebben Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, LHV en InEen overeenstemming bereikt over invoering van vier nieuwe betaaltitels O&I per 1 januari 2018.

Door gezamenlijke partijen zijn onder leiding van Edwin Velzel een aantal analyses uitgevoerd en is voorgesteld de huidige betaaltitels voor gezondheidscentra (GEZ-financiering) en ketenzorg te wijzigingen in drie nieuwe betaaltitels: ‘wijkmanagement’, ’regiomanagement’ en ’ondersteuning ketenzorg’. Daarnaast wordt voorgesteld huisartsenpraktijken te gaan ondersteunen met ’praktijkmanagement’. De nieuwe betaaltitels ondersteunen de (multidisciplinaire) samenwerking, de organisatie, ketenzorg, kwaliteitsontwikkeling, aanspreekbaarheid van de eerste lijn en de innovatie van zorg.

Partijen hebben zich gecommitteerd om met de afgesproken ontwikkeling aan de slag te gaan. Per 1 januari 2018 kunnen de nieuwe betaaltitels worden ingevoerd. Voor de nieuwe betaaltitels gelden vrije tarieven en is een contract met de verzekeraar een vereiste.

Gerelateerde documenten

O&I functies
De ondersteuning van lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties richt zich volgens het O&I model op zes functies:

  • Kwaliteit
  • Innovatie,
  • Bedrijfsvoering
  • Informatiebeleid en ICT
  • Professionele samenwerking
  • Gemandateerde afspraken met lokale overheden en zorgaanbieders.

Door het organiseren van deze functies ondersteunen de leden van InEen patiënten en zorgprofessionals bij het realiseren van persoonsgerichte proactieve en resultaatgerichte zorg.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen