Contractering

Ter ondersteuning van de leden volgt InEen jaarlijks de perikelen in de contractering en zorginkoop. Ons doel is hierbij om knelpunten te signaleren en, waar mogelijk, het proces van contractering te verbeteren. Zo zet InEen sinds 2014 (en sinds 2009 door de voorgangers van InEen) een terugkerende enquête uit via het NIVEL om het contracteerproces te monitoren en wordt jaarlijks in april het nieuwe inkoopbeleid van de verschillende verzekeraars geanalyseerd. Andere recente bijdragen van InEen op dit gebied zijn het oprichten van een Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering en het maken van afspraken over uniformering van de contracten die worden gehanteerd door de verschillende zorgverzekeraars.

Onafhankelijke geschillencommissie
25 eerste- en tweedelijnsorganisaties – waaronder InEen – hebben samen met ZN de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering in het leven geroepen. Vervolgens hebben de partijen het convenant aangeboden aan minister Schippers die in het voorjaar 2015 het idee hiervoor lanceerde in het kader van ‘Kwaliteit loont!’. ‘Deze instantie kan, als een soort laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan een beter contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars’, laat zij weten. InEen was nauw bij het proces aangehaakt via VELO, het strategische samenwerkingsverband van koepels van zorgaanbieders.

Uniforme contracten
Eind 2016 zijn in samenspraak met verzekeraars en andere landelijke partijen de algemene bepalingen van zorgovereenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Het gebruik van deze geüniformeerde bepalingen moet de contractering eenvoudiger en eenduidiger maken.

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 14 juni 2017

Contactpersonen