Tijdens de InEen Tweedaagse op 29 en 30 september ontvingen we voor de eerste keer sinds de start van de coronapandemie een groot aantal eerstelijnsbestuurders. De afgelopen periode hebben we ons het digitaal werken en ontmoeten eigen gemaakt en leren waarderen. Helemaal terug naar fysiek, met alle reis- en filetijd die daarbij hoort, dat hoeft echt niet. Maar wat was het fijn om als vanouds leden te zien en te spreken! En ook het programma over leiderschap & samenwerking oogstte veel waardering.  

Sterk bestuurlijk leiderschap en regionale samenwerking worden steeds belangrijker in de veranderende eerstelijnsorganisatie. Dat bleek al in de strijd tegen corona en blijft zo om een goed antwoord te hebben op de andere uitdagingen waar we als sector voor staan. Denk aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. In steeds meer regio’s leiden tekorten aan huisartsen en triagisten tot problemen. Praktijken sluiten soms hun deuren en huisartsenposten in de grote steden krijgen de roosters niet of nauwelijks rond. De huisartsenzorg is geen uitzondering, ook andere zorgsectoren ervaren problemen. Het CNV vroeg hier in september, gesteund door een groot aantal zorgorganisaties, aandacht voor bij de politiek. En ook als zorgkoepels trekken we gezamenlijk en afzonderlijk in Den Haag aan de bel. 

Een eenvoudige oplossing is er niet. De beroepsbevolking wordt nu eenmaal kleiner. Er is een breed pakket aan maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat we dezelfde kwaliteit van zorg kunnen bieden met minder mensen. Maar ook om de mensen die we zo keihard nodig hebben, te interesseren en behouden voor de zorg. Daarvoor zal regionale samenwerking noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om samen stagemogelijkheden en regionale loopbaanpaden te ontwikkelen. Wie uitgekeken is in de VVT is misschien prima op zijn plek in de huisartsenzorg en vice versa. Daarvoor is het nodig over de grenzen van de eigen sector te kunnen kijken. 

Leiderschap en samenwerking zijn dus essentieel voor het vormgeven van een regionaal arbeidsmarktbeleid. Tijdens de Tweedaagse hebben bestuurders ervaringen uitgewisseld en inspiratie opgedaan om hierin een volgende stap te zetten. Vanuit InEen blijven we dat stimuleren én de arbeidsmarktproblematiek agenderen bij de politiek en aan landelijk overlegtafels. 

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 6 – 2021