Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaren problemen met de huisvesting. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe praktijkruimte te vinden wanneer ze uit hun jasje groeien in de bestaande huisartsenpraktijk. Om huisartsen en gezondheidscentra te ondersteunen bij de zoektocht naar huisvesting hebben verschillende partijen gewerkt aan een handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’. In de handreiking laten de partijen zien op welke manier ze kunnen bijdragen aan het vinden van goede huisvesting.

Behalve huisartsen kunnen ook andere organisaties die belang hebben bij het toegankelijk houden van de huisartsenzorg – zoals gemeenten, zorgverzekeraars en regionale huisartsenorganisaties – ideeën opdoen uit de handreiking. De handreiking vloeit voort uit een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord over de huisvestingsproblematiek van huisartsen en gezondheidscentra.

Samenwerken aan huisvesting

In de handreiking staat hoe men op lokaal en regionaal niveau kan samenwerken bij het oplossen van huisvestingsproblemen. Ook staan de rollen van de huisarts, de regionale huisartsenorganisatie, de gemeente en de verzekeraar hierin beschreven. Om goed overzicht te hebben, kan een regionale huisartsenorganisatie in kaart brengen wat in de regio de huisvestingsbehoefte van huisartsen en gezondheidscentra eigenlijk is. Hierna kan zij deze kennis delen met de gemeente en de zorgverzekeraar. Ook kan een zorgverzekeraar afspraken maken met een regionale huisartsenorganisatie om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio te ondersteunen.

De eindverantwoordelijkheid voor het vinden van geschikte huisvesting ligt uiteindelijk bij de huisartsen zelf. Zij moeten bijvoorbeeld tijdig bij de regionale huisartsenorganisatie aangeven of ze een nieuwe praktijkruimte zoeken, een wachtlijst hebben of hun huidige praktijk ontgroeien. Lees meer tips en ervaringen bij het zoeken naar geschikte huisvesting in de Handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’.

Financiering huisvesting

Deze handreiking biedt oplossingen voor de samenwerking in de zoektocht naar passende huisvesting. Concrete oplossingen voor de financiering van de huisvesting zijn er nog niet terwijl huisartsen en gezondheidscentra ook daarbij problemen kunnen ervaren. Het vervolg op deze handreiking is dan ook een nader onderzoek naar de omvang en de aard van het financiële vraagstuk dat bij het zoeken naar huisvesting komt kijken. Afhankelijk van dat onderzoek wordt bekeken hoe de problemen bij de financiering van huisvesting kunnen worden opgelost.

De handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra is een initiatief van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van VWS en BZK.