De maatschappij verandert en van de zorg wordt gevraagd om mee te veranderen. De samenwerking en innovatie die daarvoor nodig zijn, vragen organisatiekracht op alle niveaus, lokaal en regionaal. Precies daarom kozen de Stichting Zorg op Noord en de Stichting Boog voor een fusie. De nieuwe organisatie ZONBOOG omvat negen gezondheidscentra, vier apotheken, vier fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. ‘ZONBOOG: Stevige zorgpartner in regio Rotterdam’, kopte het persbericht begin januari.

Bestuurder Puck Fillekes: ‘Kennis bij elkaar brengen en een gemeenschappelijke visie maken is nog geen organisatiekracht. Organisatiekracht is deze visie versterken en de winst ervan benutten voor verdere verbetering van de zorg.’ Neem de praktijkaccreditatie, vervolgt ze. ‘Elke praktijk is in staat geaccrediteerd te raken en te blijven. Maar dat kost veel tijd. De efficiency om de benodigde protocollen maar één keer te hoeven maken gaat niet ten koste van de kwaliteit van zorg, terwijl we de tijd die we overhouden kunnen inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dát noem ik organisatiekracht.’ ZONBOOG beperkt zich nadrukkelijk niet tot de eigen organisatie. Ook andere huisartsenorganisaties kunnen terecht voor ondersteuning bij de accreditatie, evenals ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van de functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG. ‘Zo’n privacy-officer is een ingewikkeld verhaal, we doen de implementatie voor onze eigen centra en nu ook voor een groot aantal andere partijen in de regio. Elke organisatie vraagt maatwerk, maar er spelen ook veel dezelfde vragen. Op deze manier hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden en kunnen we bovendien samen beter sturen op een goede bescherming van de privacy. Dat is ook organisatiekracht.’

Een belangrijk aspect van organisatiekracht is organisaties inzetten in waar ze sterk in zijn. Ze noemt de pilots rond het meekijkconsult in de regio Rotterdam waarin eerste en tweede lijn innovatief samenwerken. ‘Vanuit ZONBOOG zijn we vanuit ons ICT-bedrijf bijvoorbeeld goed in staat de rapportagefunctie in te vullen. Onze centra laten ons weten waar de pilot goed loopt en waar het beter kan. Deze signalen bespreken we in de regionale stuurgroep van waaruit we vervolgacties organiseren om het meekijkconsult regio-breed te kunnen implementeren’. Een belangrijk project waarin de verbindingen met het gemeentelijke en het welzijnsdomein een grote rol spelen is het project rond de huisartsenzorg in achterstandswijken dat binnenkort start en waaraan een van de centra van ZONBOOG deelneemt. Het grotere volume van de nieuwe organisatie maakt deelname aan innovatieve projecten beter behapbaar. Wanneer één centrum deelneemt, kan de rest van de organisatie bovendien snel van de opgedane kennis of het breder geworden netwerk profiteren.

In het Rotterdamse zijn de gesprekken met de zorgverzekeraar over O&I inmiddels op gang gekomen. Organisatiekracht is de basis van deze discussie, zegt Fillekes. ‘Zonder organisatiekracht gaat het niet.’

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.