Krachtenbundeling huisartsen regio Nijmegen

Als alles volgens plan verloopt, gaat op 1 januari NEO huisartsenzorg van start. De fusie van drie organisaties in de regio Nijmegen moet ervoor zorgen dat de huisartsen een herkenbare en krachtige gesprekspartner worden voor andere partijen. Jean Takken legt uit waarom deze samenwerking aan de voordeur belangrijk is. En dat met krachtenbundeling ook aan de achterdeur veel winst valt te behalen.

Takken is directeur van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN). Hieronder vallen circa 220 gevestigde huisartsen, huisartsenposten, zorggroep OCE Nijmegen en praktijkondersteuning GGZ. De andere fusiepartners zijn de multidisciplinaire zorggroep Stielo (15 zorgpraktijken) en de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. “In onze regio is de LHV-kring even groot als het gebied van de huisartsenpost, wat vrij bijzonder is. Dit bood een mooie kans om samen te gaan.”

Eén aanspreekpunt

We moeten af van de versnippering van regionale huisartsenorganisaties, vindt Takken. “Gemeenten, ziekenhuizen en de VVT-sector weten regelmatig niet met wie ze welke afspraken kunnen maken. Nu moeten ze nog voor avond-, nacht- en weekendzorg bij onze huisartsenposten zijn en voor ketenzorg bij Stielo, OCE Nijmegen en/of zorggroep Syntein. De overige dagzorg valt dan weer onder de kring. Ook verzekeraars hebben hier moeite mee. Partijen willen gewoon afspraken maken met ‘de huisartsenzorg’ om samen de zorg te verbeteren. En andersom ook. Zelfs de aangesloten huisartsen weten niet altijd bij welke van hun regionale organisaties ze moeten zijn. Syntein, onder andere actief in het Land van Cuijk, heeft besloten niet aan te sluiten bij deze fusie, maar we werken gelukkig goed samen.

Sterker mandaat

Van drie (regio)besturen naar één betekent minder bestuurlijke drukte. “En tegelijkertijd een meer integraal mandaat vanuit de huisartsen. Nu ligt er een beetje van het regionale mandaat bij de kring, een beetje bij Stielo en een beetje bij CIHN. Straks krijg je een optelsom, wordt het totaal krachtiger en kun je integrale afspraken maken.”

“Met een optelsom, wordt het totaal krachtiger en kun je integrale afspraken maken”

Met de komst van NEO huisartsenzorg verdwijnen op termijn de huidige organisatienamen. Dat betekent niet dat er eenheidsworst ontstaat, benadrukt Takken. “We omarmen diversiteit. Stielo is heel innovatief en dat gaan we koesteren. NEO huisartsenzorg krijgt een aparte multidisciplinaire innovatietak waar de huisartsen en de hele organisatie profijt van zullen hebben.” 

Efficiency backoffice

Met de fusie worden veel belemmeringen aan de voordeur opgelost, is de verwachting. “Maar de grootte van onze huidige backoffice verandert niet of nauwelijks. En die is te klein.” Daarom tekende CIHN in november al een intentieovereenkomst met drie andere Gelderse huisartsenorganisaties. “Door in de backoffices meer samen te werken, benutten we daar de kracht van wat meer schaalgrootte. Rondom P&O, financiën, kwaliteit, opleiding en ICT ervaren we immers allemaal dezelfde kansen en bedreigingen.”  

“Door in de backoffices meer samen te werken, benutten we daar de kracht van wat meer schaalgrootte”

Ook deze samenwerking – op basis van vrijwilligheid – staat nog in de startblokken, maar één succesje is al binnen. “Bij CIHN waren we op zoek naar nieuwe software voor P&O, financiën en relatiebeheer. We hebben onze samenwerkingspartners gevraagd waar zij tevreden over zijn. Op basis daarvan hebben we snel en zonder veel gedoe een keuze gemaakt. Nu werken we op dezelfde manier als de collega’s in Arnhem en kunnen we samen met dubbele kracht doorontwikkelen.”

Jean Takken
Jean Takken
Directeur CIHN

Hechte Huisartsenzorg

Gemandateerde samenwerkingsafspraken maken is één van de bouwstenen van Hechte Huisartsenzorg. Kijk op hechtehuisartsenzorg.nl voor alle bouwstenen, de visie van InEen, LHV en NHG op samenwerking in de regio en een interactieve kaart met huisartsenregio’s, regioplannen, uitgelichte activiteiten en kerngegevens.