De Medrie-regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg staan aan de vooravond van een structurele ICT-strategie die inspeelt op de huisartsenzorg van morgen. Medrie initieert dit, begeleidt en adviseert. Huisartsen zijn hier actief bij betrokken. Er is veel te doen, maar eerst moet overal de basis op orde zijn.

Regio-organisatie Medrie ondersteunt circa 280 aandeelhoudende huisartsen. Elke regio heeft een eigen regiomanagement, bestaande uit een regiohuisarts en een regiomanager. Philip van Klaveren is de voorzitter van de eenhoofdige Raad van Bestuur. “De combinatie van ICT-strategie en samenwerking is essentieel voor de toekomstige huisartsenzorg”, is zijn overtuiging. “Niet ICT als doel, maar als middel om huisartsen up-to-date te houden en flexibele netwerkzorg mogelijk te maken.”

“De combinatie van ICT-strategie en samenwerking is essentieel voor de toekomstige huisartsenzorg”

Alleen lukt het niet

Een motto van Medrie luidt: alleen lukt het niet. Daarom participeert de organisatie landelijk en regionaal in platforms die zich onder meer bezighouden met informatievoorziening. Een voorbeeld is de regionale zorgalliantie in het gebied groot-Zwolle. Hierin zijn ook welzijnspartijen en gemeenten actief. “Samen werken we onder andere aan de herinrichting van het kenniscentrum dataverzameling ziektebeelden. Dit levert informatie op over de ontwikkeling van chronische ziektes, succesvolle interventies en hoe je de zorg rondom een bepaald ziekteprofiel het beste kunt organiseren.”

Ook binnen Medrie zelf zijn samenwerkingsvormen opgezet. Zoals de IDEE (ICT Doe En Experimenteer) commissie, voorgezeten door Julius Ypma, de in 2020 aangetrokken ICT-strateeg. In de IDEE-commissie denken in ICT geïnteresseerde huisartsen na over vraagstukken en professionalisering. Dat varieert van beeldbellen tot experimenten met wearables die gekoppeld zijn aan het huisartsinformatiesysteem (HIS). Ook ligt de vraag op tafel of deze huisartsen een verkort opleidingstraject tot Chief Medical Information Officer (CMIO) gaan volgen.

Vertrouwen belangrijk

Het regiomanagement en de IDEE-commissie vormen een belangrijke verbinding met de individuele huisartsen. “Vertrouwen is een sleutelwoord. Huisartsen zijn enorm op hun autonomie gesteld. Je moet ze niets opdringen, maar verleiden en meenemen. Als wij iets willen voorstellen, denken we niet één maar misschien wel drie keer na of het voldoende hout snijdt. Het gaat immers vaak over hoge investeringen die op de lange termijn resultaat moeten opleveren. Het mooie is dat dit onszelf ook scherp houdt”, vertelt Van Klaveren. Hij benadrukt dat op veel plekken een inhaalslag nodig is op ICT-gebied. “Dat heeft prioriteit. Daarom schatten we met het regiomanagement in wat per praktijk mogelijk is.”

“We denken niet één maar misschien wel drie keer na of het voldoende hout snijdt”

Er zullen altijd koplopers, middenmoters en traditionele huisartsen zijn, gaat hij verder. “Als het om nieuwe dingen gaat, beginnen we bij de eerste groep. Zij spelen een belangrijke rol bij het meekrijgen van de anderen. Het liefst laten we huisartsen hun collega’s informeren, bijvoorbeeld op ons jaarlijkse innovatiecongres.”

Nieuwe activiteiten

In 2020 heeft Medrie onder andere het zoekproces opgestart om te komen tot een nieuw regionaal Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS). Verder is met één praktijk risicostratificatie opgepakt: risicoprofielen binnen de patiëntenpopulatie vaststellen. Op de rol voor 2021 staat het selectietraject voor een nieuwe ondersteuningsapplicatie voor de chronische zorg. Van Klaveren verwacht van huisartsen ook vragen over de connected care plannen van ziekenhuizen: meer zorg thuis met behulp van elektronica. “Met liefde denken wij mee, adviseren en faciliteren we.”

Misschien wel het belangrijkste item voor volgend jaar is een uitgebreide ICT-inventarisatie in de regio. “We willen bij praktijken informatie ophalen: met welke systemen werken jullie, hoe oud zijn ze, hoe is de beveiliging geregeld, welke ambities heeft de huisarts, welke quick wins zien ze voor bedrijfsvoering en/of tijdwinst. En hoe kan Medrie daarbij helpen? Op die manier kun je toewerken naar een structurele ICT-strategie, gericht op de huisartsenzorg van de toekomst.”

Philip van Klaveren
Philip van Klaveren
Voorzitter van de eenhoofdige Raad van Bestuur van Medrie

Hechte Huisartsenzorg

Ondersteuning van het digitaliseringsbeleid is één van de bouwstenen van Hechte Huisartsenzorg. Kijk op hechtehuisartsenzorg.nl voor alle bouwstenen, de visie van InEen, LHV en NHG op samenwerking in de regio en een interactieve kaart met huisartsenregio’s, regioplannen, uitgelichte activiteiten en kerngegevens.