De coronapandemie maakte van 2020 wereldwijd een onvoorspelbaar en bijzonder jaar. De eerste golf raakte Nederland hard en liet zien hoe ongelofelijk veerkrachtig onze zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn. InEen-leden – huisartsenposten, zorggroepen en (koepels van) gezondheidscentra – namen hun verantwoordelijkheid in de regio. Door deelname in het crisisteam, de organisatie van coronazorg of door ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang kon vinden. Ze ondersteunden aangesloten huisartsen bij het bieden van zorg op afstand en ontwikkelden alternatieven voor de zorg aan mensen met chronische ziekten.

Tweede golf

Die basis staat nu. Daardoor stonden we in de tweede golf beter voorbereid aan de lat en konden huisartsen en huisartsenposten op verschillende plekken in het land de ziekenhuizen ontlasten. Maar er blijven ook zorgen. Over de gezondheid en beschikbaarheid van personeel bijvoorbeeld. En – met name bij de huisartsenpraktijken – de organisatie van de coronavaccinaties. InEen trekt in de strijd tegen het coronavirus nauw op met de huisartsenorganisaties LHV en NHG, zodat er op landelijk niveau één helder geluid klinkt en ervaringen regio-overstijgend worden gedeeld.

Hechte huisartsenzorg

Ondertussen ging en gaat het ‘gewone leven’ door. In de regio’s en bij InEen. In maart lanceerde InEen samen met LHV en NHG de website hechtehuisartsenzorg.nl, de praktische uitwerking van onze gezamenlijke visie op regionale samenwerking in de huisartsenzorg. Centraal staan zes bouwstenen die concretiseren wat van een sterke regionale organisatie verwacht mag worden. In deze nieuwsbrief vertellen zeven lidorganisaties van InEen hoe zij hier invulling aan geven. De nieuwe, interactieve regiokaart op hechtehuisartsenzorg.nl brengt alle huisartsenregio’s in beeld, met de daarin actieve organisaties, kerngegevens, beschikbare regioplannen en uitgelichte activiteiten.

Gezamenlijke aanpak

De komende jaren brengt InEen met haar leden die regionale organisatie van de huisartsen en eerstelijnszorg verder. Uiteraard betrekken we daarbij de lessen uit de coronatijd. Naast bekende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, langer thuiswonende ouderen, een toenemend aantal chronisch zieken en ontwikkelingen in ziekenhuizen en GGZ, vragen ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en werkdruk steeds meer om een gezamenlijke aanpak. Door meer eenheid en kortere lijnen in de regio neemt de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerste lijn toe. Dat is ook de basis van de meerjarenvisie 2021-2024 van InEen, die we in januari 2021 publiceren.

Integraal beleid

InEen ondersteunt de leden bij de (door)ontwikkeling van de organisatie en beleidsvorming en  uitvoering op het gebied van kwaliteit van zorg, personeel & arbeid, digitalisering & informatiebeleid en zorgaanbod (waaronder chronische zorg en acute zorg).

Daarnaast blijven we in 2021 en daarna inzetten op de randvoorwaarden voor regionale samenwerking in de huisartsenzorg en de eerste lijn. Dat gaat om financiering, maar ook om governance en de noodzaak van een meer integraal zorgbeleid gekoppeld aan meer integrale zorginkoop. Daarmee ondersteunen we de samenwerking tussen zorgverleners in de regio en versnellen we de beweging naar het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Naast een succesvolle bestrijding van het coronavirus, is dat mijn wens voor het nieuwe jaar!

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen