Regio Zuidoost-Brabant werkt samen en verdeelt taken

Een speld in een hooiberg. Zo ervaren veel huisartsenpraktijken de zoektocht naar goed opgeleide doktersassistenten. En zijn ze eenmaal binnen, dan volgt een nieuwe uitdaging: de medewerker aan boord houden. Zorggroepen in Zuidoost-Brabant pakken deze arbeidsmarktuitdaging op verschillende manieren aan, samen met het onderwijs en andere zorg- en welzijnsorganisaties. Transvorm, het regionale samenwerkingsverband voor arbeidsmarktvraagstukken van werkgevers in zorg en welzijn, trekt de kar.

In het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Huisartsenzorg regio Zuidoost-Brabant ligt de focus onder andere op het gebrek aan doktersassistenten. Er zijn ook zorgen over het spanningsveld tussen vraag en aanbod van praktijkondersteuners, maar dat probleem is minder nijpend. Daarnaast is er aandacht voor het huisartsentekort.  De aanpak daarvan concentreert zich rondom praktijkopvolging, vacatures voor huisartsen in loondienst en de ANW dienstenstructuur, vertelt Eefje Fransen, hoofd HRM bij zorggroep SGE. “We verwachten een groter tekort als meer fulltimers met pensioen gaan.”

Problematiek stages

De problematiek bij de doktersassistenten is urgent en complex. “De opleidingen zeggen dat er voldoende aanwas is maar te weinig stageplaatsen zijn. Tegelijkertijd krijgen sommige huisartsen hun plekken niet gevuld. Een mismatch dus, waar binnen de RAAT Huisartsenzorg naar gekeken is. Huisartsen blijken minder bereid om jongeren op te leiden omdat veel doktersassistenten na het behalen van hun diploma weer snel vertrekken. Voor hen is het een opstapje naar een andere studie en functie. Ook zijn huisartsen niet altijd tevreden over de aansluiting tussen opleiding en praktijk. Aan de andere kant blijken bepaalde praktijken minder aantrekkelijk als stageplaats, bijvoorbeeld omdat ze afgelegen liggen.”

Met het onderwijs

Om de negatieve spiraal te doorbreken, bewandelt SGE meerdere sporen. Er zijn gesprekken met het onderwijs over het curriculum en nieuwe initiatieven. Zo zijn er plannen voor een BBL-traject, onder meer voor zij-instromers. Ook een gezamenlijke introductie, zodat stagiaires elkaar leren kennen, staat op de rol. “Op dit gebied werken we samen met zorggroep DOH. We hebben gezamenlijke ambities en willen geen dingen dubbel doen.” PoZoB, de derde regionale zorggroep, concentreert zich op de opleiding voor praktijkondersteuners. “Die taakverdeling binnen de regio is erg fijn.”

“We hebben gezamenlijke ambities en willen geen dingen dubbel doen”

In eigen huis werkt SGE aan het professionaliseren van stageplaatsen in brede zin. Rondom fysiotherapie  bestaat er sinds enkele jaren een nauwe samenwerking met Fontys, in de vorm van leer-werkplaatsen. De bedoeling is om dit uit te breiden naar de overige disciplines. Zo wordt gedacht aan SGE-brede casuïstiekbesprekingen met stagiaires van alle disciplines. “En vanaf februari gaan studenten bij ons onderzoek doen onder opleiders en stagiaires, om te achterhalen hoe we onze sector aantrekkelijker kunnen maken én houden.”

Medewerkers vasthouden

Een ander aandachtgebied is namelijk het vasthouden van medewerkers. Bij de doktersassistenten speelt dit zeker, maar ook het behoud van andere zorgverleners is een pijnpunt. “Iemand zei laatst: het heeft weinig zin om aan de voorkant te werven terwijl aan de achterkant de deur open staat. Je moet niet vergeten wie je al in huis hebt en in die medewerkers investeren.”

SGE is daarom gestart met het programma Leren & Ontwikkelen. Dit omvat onder meer een loopbaancoach en een leiderschapsprogramma. Het idee is dat ook andere zorggroepen hierbij aanhaken. Leren & Ontwikkelen valt onder het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant, een initiatief van Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ, gestart in oktober 2020. In diezelfde maand vond de aftrap plaats van de sectorale RAAT Zorg en Welzijn regio Zuidoost-Brabant. Hierin staan drie programmalijnen centraal die aansluiten bij de RAAT Huisartsenzorg: onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat. “Het ene project sluit beter bij ons aan dan het andere. Toch is het van groot belang om deel te nemen, want je moet als organisatie investeren en met elkaar samenwerken om de sector te versterken.”

Eefje Fransen
Eefje Fransen
Hoofd HRM zorggroep SGE

Hechte Huisartsenzorg

Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek is één van de bouwstenen van Hechte Huisartsenzorg. Kijk op hechtehuisartsenzorg.nl voor alle bouwstenen, de visie van InEen, LHV en NHG op samenwerking in de regio en een interactieve kaart met huisartsenregio’s, regioplannen, uitgelichte activiteiten en kerngegevens.