In 2019 is Paul Witteman nog directeur van de Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland (HONK). Per 1 januari maakt hij de overstap naar HealthConnected, het ICT-platform dat onder auspiciën van HONK is ontwikkeld en nu is verzelfstandigd. “Er is in het land veel vraag naar een goed eerstelijnsplatform.”

De grote uitdagingen waar de eerste lijn voor staat, vragen goede op maat gesneden ICT-voorzieningen. “Als belangrijkste beweging van dit moment”, zegt Witteman, “zie ik dat huisartsenorganisaties in de regio een bredere rol gaan oppakken om de eerste lijn te versterken. De zoektocht rond O&I en de arbeidsmarkttekorten maken de urgentie alleen maar groter.” Een goed ICT-platform is de basis voor elke samenwerking en maakt nieuwe zorgvormen mogelijk. Met HealthConnected denkt HONK het ideale platform ontwikkeld te hebben.

Drie basissystemen geïntegreerd

Aanvankelijk probeerde HONK samen met externe leveranciers een ICT-platform samen te stellen. “Maar het werd niet flexibel genoeg en was ook relatief duur”, vertelt Witteman. Door een samenloop van omstandigheden kreeg HONK de kans om zelf met eigen dedicated ontwikkelaars een volledig nieuw platform te bouwen. Het eerste deel, de KIS-functionaliteit, draait sinds april 2018. Het komende jaar is het huisartsenpost-systeem aan de beurt; de demo’s starten in februari. Als dat goed loopt, volgt eind 2021 de HIS-functionaliteit. Witteman: “We hebben dan een uniek platform waarop de drie basissystemen van de huisarts volledig geïntegreerd draaien. Een platform bovendien met een stevige basis in de eerste lijn.”

Transmuraal en open

Een belangrijke kwaliteit van een eerstelijnsplatform is, volgens Witteman, dat het samenwerking faciliteert. Samenwerking die in deze tijd meer dan ooit gericht is op het realiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek. “Het moet bijvoorbeeld nieuwe transmurale zorgpaden kunnen creëren, zonder dat daar een formele betaaltitel voor bestaat. Dat heeft geleid tot een modulaire opbouw. Hierdoor is het systeem niet indicatie- of doelgroepafhankelijk. Het biedt bouwstenen die op elk zorgproces passen, of dat nou oogzorg is of de behandeling van diabetes.”

Minstens zo belangrijk vindt Witteman de keuze voor een ópen systeem. “We willen de nuttige applicaties die veel huisartsen gebruiken kunnen koppelen, zodat ze altijd maar met één platform te maken hebben. Ik denk aan e-health voor GGZ of allerlei vormen van telemonitoring.” Naast de data van zorgverleners, moeten ook data die patiënten zelf verzamelen gekoppeld kunnen worden. Een manier om de patiënt nog meer te betrekken bij het zorgproces.

Aandeelhouder

Inmiddels heeft HONK ervoor gekozen om het platform te verzelfstandigen onder de naam HealthConnected. Witteman gaat mee als directeur. “We hebben nu een platform voor onze regio, maar er is ook veel vraag uit de rest van het land. De verzelfstandiging schept daar ruimte voor”. Belangrijk vindt hij dat zorgpartijen die met het platform willen gaan werken de gelegenheid krijgen om aandeelhouder te worden van HealthConnected. “We willen méér dan een klant-leverancier verhouding. En we willen organisaties de mogelijkheid bieden om serieuze inspraak te hebben op de visie en ontwikkelagenda van HealthConnected. Zo waarborgen we dat het platform zijn focus op de eerste lijn behoudt en mee blijft gaan met de ontwikkelingen.”


Dit artikel is afkomstig uit de Nieuwsbriefspecial InEen – december 2019

Paul Witteman
Paul Witteman