Er is veel gebeurd sinds de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vorig jaar zijn gelijknamige rapport publiceerde. De beweging staat nu landelijk op de kaart en dat stemt Robert Waterreus (directeur ZorgImpuls) positief. Als JZOJP-ambassadeur benadrukt hij de urgentie. “JZOJP is een belangrijke motor voor een andere organisatie van de zorg. De stijgende zorguitgaven en de krapper wordende arbeidsmarkt vragen daarom.” InEen biedt huisartsen en huisartsorganisaties ondersteuning bij het vormgeven van JZOJP in hun praktijk en regio, onder andere door het delen van goede voorbeelden en met een interactieve Infographic die tijdens de InEen Tweedaagse werd gepresenteerd.

Samen met Guy Schulpen (ZIO), Esther Talboom (Saltro) en Bart Smit (Mediis) is Robert Waterreus JZOJP-ambassadeur vanuit de eerstelijnszorg. Hij zegt: “De beweging JZOJP bekrachtigt waar wij als organisatie en zorgpartijen in de eerste lijn al veel langer mee bezig zijn: het versterken van de organisatiekracht zodat thema’s als preventie, substitutie, e-health en gegevensuitwisselingbeter vormgegeven kunnen worden. Bij ZorgImpuls bijvoorbeeld is het al jaren onze kerntaak om rondom deze thema’s samenwerking te organiseren. Tussen disciplines en over de domeinen heen, lokaal en regionaal.”

Regionale aanpak

De organisatiekracht waar Waterreus over spreekt is een belangrijke succesfactor van JZOJP en gaat hand in hand met regionalisering. “Om de agenda mede te kunnen blijven bepalen”, zegt hij, “is het nodig dat we als eerste lijn in alle regio’s de sterke en aanspreekbare partij worden die we kunnen zijn. Een partij die domeinoverstijgend verbindingen weet te leggen en afspraken maakt die nodig zijn om dicht bij de patiënt persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Van belang is dat het inkoopbeleid van zorgverzekeraars dit faciliteert én stimuleert. En dat mag ook best een beetje prikkelend. Dit betekent voor mij ook dat we zelf de regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inrichting en de organisatie van de zorg in ons eigen domein. Die handschoen moeten we dan ook wel oppakken, al is de uitdaging vaak groot”.

Infographic

In veel regio’s is al het nodige gaande, in andere regio’s staat de beweging nog in de kinderschoenen. Ter ondersteuning presenteerde InEen tijdens de jaarlijkse Tweedaagse voor leden eind september een handzame infographic, die wat Waterreus betreft kernachtig in beeld brengt wat JZOJP inhoudt en wat de urgenties zijn. Bovendien ontsluit de infographic de nodige instrumenten, voorbeelden en documenten. Onder kopjes als ‘Regio en wijk in beeld’, ‘Informatiebeleid en gegevensuitwisseling’, ‘Arbeidsmarkt en werkplezier’ kan worden doorgeklikt naar veel praktische informatie. Handig als een kernachtig basisdocument en als communicatiemiddel naar de achterban en stakeholders in de regio, aldus Waterreus.

Tot slot

Waterreus maakt zich sterk voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Er wordt in de regio’s al jaren volop geëxperimenteerd en JZOJP krijgt op uiteenlopende manieren al vorm. De database met goede en succesvolle voorbeelden op de website van InEen is dan ook al flink gevuld. “En ik weet zeker dat dit nog maar een kleine selectie is”, zegt Waterreus. Hij vindt het belangrijk om van elkaar te leren, van de successen en zeker ook van wat er niet goed ging. “Briljante mislukkingen zijn vaak minstens zo leerzaam als succes.” Tot slot roept Waterreus de Taskforce en andere landelijke beleidsmakers op om nu vooral ook in de regio’s te rade te gaan. “Ga niet landelijk het wiel proberen uit te vinden, maar kijk wat in de regio’s gebeurt. En vraag je dan heel pragmatisch af hoe je dát nog meer kracht kunt geven.”

Robert Waterreus