Praktijkverhalen uit de regio

Het verplaatsen van (duurdere) ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, data inzetten om te zien welke zorg en ondersteuning nodig is in de wijk, patiënten betrekken bij hun eigen zorg, samenwerken met het wijkteam bij sociale problematiek. De beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek krijgt op allerlei manieren vorm. Hier leest u meer over projecten van de leden van InEen.

Het verplaatsen van (duurdere) ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, data inzetten om te zien welke zorg en ondersteuning nodig is in de wijk, patiënten betrekken bij hun eigen zorg, samenwerken met het wijkteam bij sociale problematiek. De beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek krijgt op allerlei manieren vorm. Hier leest u meer over projecten van de leden van InEen.


 • Pilot Jeugd GGZ in de Hoeksche Waard

  Samen met de gemeente Hoeksche Waard hebben ze de overtuiging dat samenwerking kan leiden tot op elkaar afgestemde, doelmatige en kwalitatief goede hulpverlening op de juiste plek, waardoor de inwoner of patiënt zich ondersteund en geholpen voelt. De mogelijkheden om samen te werken aan een betere toeleiding naar jeugd ggz zorg en deze zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, zijn de basis voor deze pilot.Lees verder


 • Praktijkondersteuner kan kind sneller helpen

  De proef met de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsenpraktijken om kinderen en jongeren tot achttien jaar met psychische problemen te helpen, werpt zijn vruchten af. “Door er eerder bij te zijn, kun je klachten sneller stabiliseren en is doorverwijzing naar dure, specialistische zorg in veel gevallen te voorkomen”.Lees verder


 • Programma Precies!

  We hebben er allemaal mee te maken: verstopping in de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen en al het werk en de schrijnende situaties die dit met zich meebrengt. Daarom hebben 26 organisaties, gemeenten en verzekeraars de krachten gebundeld in het Programma Precies! Lees verder


 • Hoe maak je een regioplan?

  Na zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft nu ook VGZ besloten een regioplan te laten maken als onderlegger voor de O&I-bekostiging. Maar hoe kom je tot een afdoend regioplan? Een praktijkvoorbeeld uit de regio Zuidoost-Brabant. Lees verder


 • Ontdekkingstocht Gezond Samen Leven

  Om de gezondheidsbeleving van inwoners van de regio Weert structureel te verbeteren én vorm te geven aan een duurzaam zorgstelsel voor de toekomst ondertekenden op 14 juni 2018 negen partners in de regio een gezamenlijke gezondheidsambitie. Samen vormen zijn het programma Gezond Samen-Leven.Lees verder


 • Project PalliSupport “Zorg volgt de patiënt, ongeacht waar de patiënt is”

  PalliSupport richt zich op ouderen met een palliatieve zorgbehoefte in het laatste jaar van hun leven, omdat is gebleken dat een derde van de 70-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen, binnen een jaar na opname overlijden.Lees verder


 • Krachtige basiszorg: “Als huisarts weet je niet altijd bij welke hulpverleners een patiënt allemaal in beeld is"

  Krachtige Basiszorg gaat uit van een nieuwe manier van zorg organiseren op de juiste plek, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problematiek op meerdere leefdomeinen. Lees verder


 • Nieuw Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt is live!

  Dit coördinatiepunt is bedoeld voor verwijzers en heeft altijd een actueel overzicht van beschikbare bedden. Een gezamenlijk team van klantadviseurs ondersteunt verwijzers bij de realisatie van zorg(plaatsing) in de regio Rivierenland.Lees verder


 • ‘Het motiveren van een gezonde leefstijl kan beginnen bij zorgverleners’

  Met de introductie van de nieuwe beleidsregel Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI), een interventie gericht op voeding en bewegen vanuit eigen motivatie, speelt de inzet van fysiotherapie hierbij een belangrijke rol. Door de beweegzorg goed te organiseren kunnen fysiotherapeuten effectievere en efficiëntere zorg aanbieden. Lees verder


 • Voorkomen valpartijen bij ouderen met Preventiecoalitie in Amstelland

  De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zetten zich als preventiecoalitie in om valpartijen bij ouderen te voorkomen. Reos adviseur Monica van Papendrecht ziet als regisseur toe op de uitvoering van de eerste pilot.Lees verder


 • Reos slaat in Leidse woonwijk brug van zorg en welzijn naar bewoners

  Hoe maken we de Leidse wijk Stevenshof gezonder? Deze vraag staat centraal in gezondheidsprogramma Stevenshof Vitaal, opgezet door diverse partijen in zorg en welzijn, de gemeente Leiden en bewoners. Reos-adviseur Hanneke Zandbergen is programmamanager. Zij en Karin Fahner van de gemeente Leiden vertellen erover.Lees verder


 • Regionaal juiste (hart-)zorg op de juiste plek

  Er zijn steeds meer patiënten met de chronische aandoening hartfalen. “Cardiologen van twee Leidse ziekenhuizen trokken aan de bel”, vertelt Huug van Duijn, kaderhuisarts en directeur van Zorggroep Katwijk. “Er moest iets gebeuren om de zorg behapbaar en betaalbaar te houden.”Lees verder


 • Juiste zorg voor jeugd van GezondVeluwe

  Jongeren krijgen vaak een behandeling die gericht is op het gedrag of de symptomen die het meest op de voorgrond staan. Er is onvoldoende aandacht voor de achterliggende oorzaken. Binnen GezondVeluwe lopen twee verschillende pilots waarbij specifieke kennis van jongeren, expertise en kunde aan de voorkant van het proces wordt gepositioneerd.Lees verder


 • Digitale samenwerking ondersteunt ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland

  In Zaanstreek-Waterland lijkt een multidisciplinair samenwerkingsproject met digitale hulpmiddelen waarin de patiënt de regie houdt te zorgen voor een flinke daling van het aantal ziekenhuisopnamen voor kwetsbare ouderen.Lees verder


 • Reumatoloog naar de huisarts

  Voor het eerst zien in Nederland een huisarts en reumatoloog samen patiënten tijdens het spreekuur. In Zeeland wordt geëxperimenteerd met een zogenaamd ‘meekijkconsult’ waarmee een bezoek aan het ziekenhuis kan worden voorkomen. De eerste reacties van patiënten, reumatologen en huisartsen zijn positief.Lees verder


 • Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

  Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na een succesvolle pilot is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad.

  Lees verder


 • Samenwerking Ouder- en Kindteams en huisartsen leidt tot de beste zorg voor gezinnen

  Ouder- en Kindteams en huisartsen hebben vaak te maken met dezelfde gezinnen. De uitdaging daarbij is om niet langs elkaar heen te werken, maar elkaar te versterken. Dat vereist korte lijnen, elkaar kennen, afstemming en elkaar op de hoogte houden. Samenwerking is essentieel.

  Lees verder


 • Praktijkondersteuner-Ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

  In het hele land, dus ook in Amsterdam neemt de vergrijzing sterk toe. Dat betekent dat integrale ouderenzorg essentieel is voor de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van de ouderen. Er is al veel ontwikkeld op het gebied van ouderenzorg en het is van belang om verder te gaan.

  Lees verder


 • Huisartsspreekuur Beweegklachten

  In Ede houdt kaderhuisarts bewegingsapparaat Frank Boersma een speciaal spreekuur voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat.

  Lees verder


 • Thuistest bij darmproblemen

  Ondersteund door de Maag Lever Darm Stichting en samen met huisartsen deed Mura Zorgadvies een pilot met een thuistest bij darmproblemen.

  Lees verder

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 19 december 2019

Contactpersonen