Juiste Zorg op de Juiste Plek

Door het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen Nederlanders nu en in de toekomst rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dicht bij huis als dat kan en in een ziekenhuis of instelling als dat nodig is. Het gaat om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg.

Eerstelijnsorganisaties hebben hierin een belangrijke rol. De hoofdlijnenakkoorden die VWS met de veldpartijen heeft gesloten, onderstrepen dat: nul procent groei voor medisch-specialistische zorg in 2022, tegenover een forse plus voor de eerste lijn en de wijkverpleging in diezelfde periode. Het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt om samenwerking tussen eerste en tweede lijn, met het sociaal domein en met de patiënt zelf. In de regio geven de leden van InEen invulling aan die samenwerking. InEen maakt zich op landelijk niveau sterk voor de noodzakelijke randvoorwaarden en faciliteert kennisdeling. Zo staat de jaarlijkse Tweedaagse voor InEen-leden in 2019 in het teken van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen