Triage

Triage is een primair proces op de huisartsenpost. Het is een middel om de spoedzorg efficiënt te organiseren en onnodige belasting van hulpverleners te voorkomen. Het belangrijkste doel van triage is een goede balans tussen veiligheid en efficiëntie. Triage ondersteunt om op een veilige manier de patiëntenstroom te reguleren op de huisartsenpost.

Opleiding triagist en Kernset
Voor het monitoren van de kwaliteit van triage is er een meetinstrument ontwikkeld. De Kernset is een gevalideerd instrument dat beoogt op een systematische wijze de kwaliteit van de telefonische triage op huisartsenposten in beeld te brengen. De kwaliteit van triage is de belangrijkste pijler waarop diplomering en herregistratie van de triagist worden gebaseerd.

Overige aan triage gerelateerde documenten

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 28 maart 2018

Contactpersonen