De arbeidsmarktproblematiek in de zorg staat bovenaan ieders agenda, zowel regionaal als landelijk. Huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra hebben moeite om de roosters rond te krijgen. Dat is maar voor een deel te verklaren vanuit tijdelijke omstandigheden, zoals een vakantieperiode, griep of corona. Het is een structureel probleem. De beroepsbevolking slinkt en dat komt ook in de eerstelijnszorg hard aan. En omdat het aantal ouderen en mensen met chronische klachten en aandoeningen nog steeds toeneemt en het beleid erop gericht is kwetsbare mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te vangen, zijn er juist meer eerstelijnsprofessionals nodig.

In de Eerstelijns van november wordt het thema arbeidsmarkt vanuit verschillende kanten belicht. Hoe aantrekkelijk zijn we als sector? Wat kunnen we doen om personeel te interesseren en te behouden? Kunnen we het werk anders organiseren? En hoe kunnen zorgpartijen en opleidingen in de regio hierin samen optrekken?

De arbeidsmarktvraagstukken vereisen een gezamenlijke aanpak. Want als je de bezetting in de huisartsenzorg op orde hebt, maar dat ten koste gaat van de bezetting bij de wijkverpleging of het verpleeghuis waardoor jouw patiënten daar niet terechtkunnen, dan heb je nog steeds een probleem. Het waterbedeffect, noemt Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de zorg, dat.

In verschillende regio’s werken werkgevers in de zorg en opleidingen samen aan structurele oplossingen. De commissie Werken in de Zorg adviseert de landelijke branche- en beroepsorganisaties om dat ook te doen en hun leden te ondersteunen bij het werken vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave.

Ik sluit me daar van harte bij aan. Natuurlijk, er zijn specifieke branchebelangen die we op landelijk niveau zullen blijven bepleiten. Maar daarnaast werken we graag met andere branche- en beroepsorganisaties samen aan structurele oplossingen die leiden tot duurzaam toegankelijke zorg. Door landelijk krachten te bundelen kunnen we meer effect sorteren. Dat bleek ook na Prinsjesdag, toen een gezamenlijke brief van werkgeversorganisaties in de zorg bijdroeg aan het structureel beschikbaar stellen van 675 miljoen euro extra voor zorgsalarissen.  

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 13 – 2021