Onder de druk van de coronapandemie is de samenwerking in veel regio’s versterkt. Het heeft ook de noodzaak van organisatiekracht in de huisartsen- en eerstelijnszorg extra zichtbaar gemaakt. Dat hoor ik geregeld van InEen-leden en heb ik al vaker benoemd in deze column. Samenwerking en samenhang gedijen als bestuurders zich gesteund weten door hun achterban en hun rol durven pakken. Dat vraagt ook leiderschap van die bestuurders.

Leiderschap begint bij jezelf. Iedere bestuurder heeft eigen waarden, motivatie en inspiratie die richting geven aan het invullen van zijn of haar rol. Tijdens de InEen Tweedaagse over leiderschap en samenwerking in september, starten we met die persoonlijke kant van leiderschap. Onder leiding van Gabriël Anthonio verkennen we verschillende aspecten van persoonlijk leiderschap en formuleren deelnemers hun ‘verandermotor’. Hierin kan ieder voor zichzelf de volgende stap in zijn of haar leiderschap uitwerken.

Een belangrijke voorwaarde voor bestuurlijk leiderschap is de steun van de organisatie die je vertegenwoordigt. Bij InEen-leden gaat het met name om de steun van de aangesloten zorgverleners. Hoe ‘verdien’ je hun mandaat en verbind je groepen met soms tegenstrijdige wensen en belangen? Dit vereist dat de bestuurder zich verdiept in methoden van besluitvorming en verandering. Bijvoorbeeld in deep democracy, een methodiek voor besluitvorming met aandacht en waardering voor alle opvattingen in een groep (zie artikel ‘Deep democracy geeft iedereen een stem’ in De Eerstelijns – editie 5 – 2021). 

Met het mandaat van de aangesloten zorgverleners kun je als eerstelijnsbestuurder een belangrijke rol spelen in de regionale samenwerking. Dat is het derde aspect van leiderschap dat aan bod komt tijdens de InEen Tweedaagse. Het vereist kennis van samenwerken in netwerken, inzicht in succes- en faalfactoren en de verschillende rollen in een netwerk.

Ik verheug me op de Tweedaagse! Vanwege het boeiende onderwerp, maar ook omdat het de eerste fysieke InEen-bijeenkomst in lange tijd is. Op voorwaarde natuurlijk, dat de coronamaatregelen dit toelaten. InEen-leden vinden actuele informatie op ons ledenplatform LINK.

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 5 – 2021