In 2010 verscheen de eerste Benchmark Ketenzorg. De registratie van indicatoren geeft een duidelijk beeld van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. De benchmark biedt huisartsenzorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden ontwikkelde, is de benchmark een belangrijke bron van spiegelinformatie.


Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg

2023

Invulformats benchmarkindicatoren verslagjaar 2022

Invulformats innovatieset benchmark indicatoren verslagjaar 2022

Benchmarkrapportages