Als wij over drie jaar optimaal willen aansluiten bij de zorgvraag in de regio, waaraan moeten we dan nú aandacht besteden in de opleiding en ontwikkeling van onze mensen? En in het werving- en selectiebeleid? Een nieuwe voorziening, het Skillmix-instrument, gaat Huisartsenspoedpost Haarlemmermeer helpen dit soort vragen te beantwoorden.

“De grootste toegevoegde waarde van het Skillmix-instrument is dat je ermee kunt voorsorteren op de toekomst.” Dat zegt Pamela Wassenberg. Zij is HR-functionaris bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en bij Huisartsenspoedpost Haarlemmermeer. Wassenberg zal voor de HAP gebruikmaken van het instrument, dat eind maart is gelanceerd.

“Begin dit jaar hebben de manager van de HAP en ik de testversie gedaan”, zegt ze. “Je voert gegevens in over je organisatie, zoals het aantal fte’s, de hoeveelheid inwoners van de regio, de in- en doorstroom van patiënten en de ziekteverzuimpercentages op de HAP. Daarna doe je een benchmark: waar sta je ten opzichte van soortgelijke HAPs? Vervolgens krijg je een analyse en adviezen: op dit vlak wijk je af van het gemiddelde en aan de hand van deze tips kun je bepaalde zaken verbeteren.”

“Je ziet hoe de zorgvraag over twee of drie jaar zich ontwikkelt”

Handvatten

Handvatten bieden voor strategisch personeelsbeleid. Dat is het doel van het Skillmix-instrument. Van deze online tool zijn drie versies beschikbaar: voor de dagpraktijk, de HAP/HDS en samenwerkingsverbanden op regio- of wijkniveau. Het ministerie van VWS en SSFH waren de financiers, het Nivel was de uitvoerder en InEen, de LHV en Stichting KOH (opdrachtgever) maakten deel uit van de begeleidingscommissie.

Behoefte

“Ik ben sinds 2020 betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Skillimix-instrument voor de HAP/HDS”, zegt Wassenberg. “Tijdens werkgroepsessies heb ik input geleverd vanuit de praktijk: waaraan precies moest het instrument een bijdrage leveren en wat zou wel en niet nuttig zijn? Net als andere HAPs heeft Huisartsenspoedpost Haarlemmermeer behoefte aan een dergelijk instrument. Bijvoorbeeld: hoe is onze personele bezetting wanneer je die afzet tegen het inwonersaantal? En hoe verhoudt deze uitkomst zich tot die van vergelijkbare HAPS?”

Ze geeft een concreet voorbeeld: “Uit onze test aan het begin van het jaar bleek dat wij iets minder geneeskundestudenten voor de triage hebben dan vergelijkbare HAPs. Verder zetten wij geen verpleegkundig specialisten en spreekuurondersteuners in. Deze kennis kan binnen ons team bijvoorbeeld leiden tot de discussie of we meer studenten zouden moeten inzetten. Die zijn over het algemeen gemakkelijker te werven dan ervaren triagisten. En is het in deze tijd van hoge werkdruk voor huisartsen misschien nuttig de optie van verpleegkundig specialisten te overwegen?”

Doorkijkje

Wassenberg vertelt dat het Skillmix-instrument niet alleen vergelijkingsmateriaal in het hier en nu biedt, maar ook “een doorkijkje naar de situatie over twee of drie jaar” geeft. Ze zegt: “In de tool zijn onder meer Nivel-gegevens over de toekomstige zorgvraag ontwikkeld. Wat is er bijvoorbeeld over twee of drie jaar nodig op het vlak van ouderenzorg in jouw regio? Wat wordt daarbij gevraagd van de eerste lijn? Op basis van die informatie kun je als organisatie personeelsbeleid maken, zowel in brede zin als voor specifieke zaken. Misschien is het nodig nu al mensen in een bepaalde richting op te leiden. Of juniormedewerkers aan te nemen die zich tussen nu en drie jaar kunnen ontwikkelen tot ervaren triagisten.”

“Hoe meer trouwe deelnemers, hoe meer beschikbare gegevens en hoe groter de toegevoegde waarde van de tool”

Succes

Het Skillmix-instrument kan volgens Wassenberg uitgroeien tot een succes als iedere gebruiker regelmatig – twee keer per jaar – actuele gegevens van zijn of haar organisatie invoert. “Dan wordt het een levende tool”, zegt ze.

“Je onderhoudt het instrument door bijvoorbeeld dikwijls de nieuwste gegevens over je personele bezetting te vermelden. Het is ook zaak dat het frequent wordt verrijkt met nieuwe aanbevelingen. Stel, het verzuimpercentage binnen jouw HAP blijkt hoger te zijn dat dat van soortgelijke HAPs, maar dit verandert niet nadat je adviezen uit het instrument hebt opgevolgd. Dan wil je graag de volgende keer nieuwe tips krijgen die zijn toegevoegd op basis van positieve ervaringen bij andere HAPs. Hoe meer trouwe deelnemers het instrument heeft, hoe meer gegevens beschikbaar komen en hoe groter de toegevoegde waarde van de tool is.”

Meer informatie en aanmelden

Ga voor vragen, meer informatie en aanmelden over het Skillmix-instrument naar de website van Nivel.

In de maart-editie 2023 van het InEen Magazine vertelt Ronald Batenburg, programmaleider Arbeidsvraagstukken in de gezondheidszorg bij het NIVEL en bijzonder hoogleraar Arbeidsvraagstukken in de gezondheidszorg bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, over hoe het Skillmix-instrument huisartsenspoedposten en huisartsendienstenstructuren kan helpen om de functies in hun organisatie zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de zorgvraag van patiënten.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.