Zoveel mogelijk huisartsen binden zich aan een vaste patiëntenpopulatie. Praktijken worden desgewenst ondersteund op het vlak van financiën, salarisadministratie en personeelswerving. Zie hier twee ambities van Rijnmond Dokters. Aad van ’t Hof, afkomstig van een adviesbureau, ging er dit jaar van start als algemeen directeur. Hoe ervaart hij de eerste lijn?

Vrijwel elke maand loopt Aad van ’t Hof mee met een huisarts, doktersassistent of praktijkhouder. Tijdens zo’n dag leert hij de eerstelijnszorgpraktijk én de achterban van Rijnmond Dokters goed kennen. “Telkens valt me het grote vertrouwen op dat patiënten hebben in hun zorgverleners. Menigeen legt al snel een persoonlijk verhaal op tafel. Die vertrouwdheid en ook die nabijheid maken de eerste lijn extra waardevol. Ik zeg eerste lijn, omdat dezelfde eigenschappen ook gelden voor bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen.”

Andere kijk

In januari 2023 begon Van ’t Hof als bestuurssecretaris bij Rijnmond Dokters en in juni ging hij er verder als algemeen directeur. “Ik kende Rijnmond Dokters al. In mijn vorige baan – partner/adviseur bij adviesbureau Andersson Elffers Felix – was ik betrokken bij de voorbereidingen en oprichting. De coöperatie bestaat sinds 2022. Van de zorgverleners binnen de brede eerste lijn wist ik al dat ze van grote waarde zijn, nu en in de toekomst. Ook was me bekend dat er gezien de uitdagingen die op ons afkomen, waaronder hoge werkdruk en vele managementtaken, nieuwe oplossingen nodig zijn, zoals een andere kijk op praktijkorganisatie en de ondersteuning daarvan.”

Toch vielen hem als relatieve nieuwkomer zaken op. “We kunnen aan kracht winnen door meer samen te werken in de wijk. Ik hoor terug dat zorgverleners elkaar in de wijk niet kennen en daardoor ook niet naar elkaar verwijzen. Elkaar kennen en korte lijnen in de wijk helpt om een patiënt sneller op de beste plek te krijgen.”

“Korte lijnen in de wijk helpen om een patiënt sneller op de beste plek te krijgen”

Transmuraal patiëntdossier

Samenwerking is volgens Rijnmond Dokters ook noodzakelijk om voordelen van digitalisering te plukken. Van ’t Hof geeft een voorbeeld: “Zorgverleners die samenwerken rondom een patiënt zouden optimaal moeten worden ondersteund door het beschikbaar maken van een geïntegreerd beeld van de patiënt tot een patiëntendossier dat is in te zien door meer zorgverleners. Een huisarts kan in de toekomst eenvoudig de gegevens inzien van een cliënt van een VVT-instelling. Dat vereenvoudigt het beslisproces. Een transmuraal dossier is ook handig bij de chronisch zieke patiënt die voor thuismonitoring eerst communiceerde met het ziekenhuis en nu met de huisartsenpraktijk. De praktijk kan dan ook eerdere gegevens bekijken.”

Duobaan

Over samenwerking om arbeidsmarktproblemen tegen te gaan zegt Van ’t Hof: ‘In onze regio draait een project met doktersassistenten: zij-instromers worden opgeleid via Breederode Hogeschool en lopen in die periode stage in een praktijk. We hopen dat ze er daarna blijven werken. Verder wordt nagedacht over het aanbieden van duobanen aan doktersassistenten; iemand zou dan bijvoorbeeld kunnen werken bij een huisartsenpraktijk en een VVT-instelling.”

“Software maakt automatisch een concept-SOEP-verslag”

Automatisch SOEP-verslag

De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen volgens Rijnmond Dokters om “een veelkoppige aanpak”. Van ’t Hof noemt kunstmatige intelligentie. “Die is straks niet meer weg te denken uit de zorg. Onlangs had ik een oriënterend gesprek met een partij die het gesprek met de patiënt met behulp van spraakherkenning en kunstmatige intelligentie omzet in een SOEP-verslag. Dit bespaart tijd.”

Ondersteuning

Rijnmond Dokters heeft volop ambities voor 2024. Van ’t Hof: “We gaan onze leden goed opgeleide praktijkmanagers aanbieden en onderzoeken ook de mogelijkheden tot ondersteuning op andere vlakken. Denk aan financiën, salarisadministratie, juridische zaken en personeelswerving, bijvoorbeeld door regionale opleiding van doktersassistenten en praktijkondersteuners. En samen met onder meer de gemeente Rotterdam, Zilveren Kruis, de LHV en onze ROS Samergo streven we ernaar dat huisartsen zich binden aan een vaste patiëntenpopulatie. Dat is ook mogelijk in loondienst. Wil een huisarts praktijkhouder worden, dan ondersteunen we bij modernisering van huisvestiging en procesinrichting en bij de opstart van chronische zorg. Het vestigingsklimaat moet optimaal zijn.”

Realiteit onder ogen

Wat verwacht Van ’t Hof van de landelijke politiek? “Tijdens de verkiezingscampagne hebben we veel wensdenken gezien: het idee dat er genoeg medewerkers zijn om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Ik hoop dat een nieuwe regering de realiteit onder ogen ziet en keuzes durft te maken om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Aad van ‘t HofAlgemeen directeur Rijnmond Dokters