Een groot aantal zorgpartijen, waaronder InEen, heeft op 16 september het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Door in te zetten op meer samenwerking, het versterken van de eerstelijnszorg, preventie en het vergroten van de aantrekkelijkheid van werken in de zorg, willen de ondertekenaars de zorg voor de toekomst betaalbaar en toegankelijk houden.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het tot stand brengen van een evenwichtig akkoord. Het IZA schetst een grotere rol voor de eerstelijnszorg en dat biedt kansen. Veel van de door InEen aangedragen thema’s, ideeën en wensen hebben een plek in het akkoord: het belang van versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, concrete afspraken ter verbetering van de samenwerking met de GGZ en het sociale domein, verhoging van de ANW-tarieven waardoor de invoering van het actieplan ‘werkdruk in de ANW’ realiseerbaar wordt, ruim baan voor een brede uitrol van Meer Tijd voor de Patiënt, en een ambitieuze agenda voor betere gegevensuitwisseling in de zorg en meer hybride zorg. De huisartsenspoedposten, gezondheidscentra en huisartsenzorggroepen die zijn aangesloten bij InEen stemden daarom op donderdag 8 september in grote meerderheid in met de tekst van het IZA.

Zorgen

De leden van InEen uitten wel zorgen. Veel afspraken moeten nog geconcretiseerd worden en vindt het beschikbare geld via de zorgverzekeraars zijn weg naar de huisartsen- en eerstelijnszorg? De landelijke ledenvergadering van de LHV had diezelfde zorgen en besloot daarom het Integraal Zorgakkoord nog niet te tekenen. De afgelopen week heeft intensief overleg plaatsgevonden om te verkennen of de randvoorwaarden die de LHV stelt snel kunnen worden ingevuld. Dit resulteerde op 15 september in een brief van minister Kuipers met extra concretisering en garanties. Deze brief neemt een groot deel van de zorgen van InEen-leden weg. Voor de ledenraad van de LHV gaf de brief nog niet het benodigde vertrouwen om hun ‘Nee, tenzij’ om te zetten naar een ‘Ja, mits’.

Toezeggingen bevestigd

In het overleg voorafgaand aan de ondertekening hebben VWS en zorgverzekeraars bevestigd dat de afspraken en toezeggingen, zoals die zijn verwoord in de brief van de minister aan de LHV, onverkort van toepassing blijven. Ook hebben alle aanwezige partijen aangegeven te begrijpen dat de LHV meer tijd nodig heeft voor het creëren van het noodzakelijke vertrouwen in de nakoming van de gemaakte afspraken. Voor het InEen-bestuur was dit van belang bij het nemen van het besluit om het IZA mede te tekenen. Met het zetten van de handtekening onder het IZA hoopt InEen het mogelijk te maken dat alle huisartsen en hun organisaties de voordelen kunnen genieten die het akkoord voor de huisartsenzorg met zich brengt.

Snelle start

Veel afspraken in het IZA verdienen een vliegende start. De nood in de (huisartsen)zorg is hoog. Direct beginnen met de uitvoering van het IZA kan bovendien positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen en de verbinding tussen huisartsen, zorgverzekeraars en NZa. InEen wil en zal zich ervoor inzetten dat die verbinding ook daadwerkelijk tot stand komt.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.