Een volledig digitaal InEen event over digitaliseren in de eerste lijn. Van tevoren niet zo bedacht, maar uiteindelijk in de coronatijd erg toepasselijk. InEen creëerde van 21 t/m 25 september een uniek online podium waarop de urgentie van digitaliseren van alle kanten werd belicht.

“Digitalisering en ICT zijn misschien niet sexy, maar wel broodnodig om huisartsen en de eerstelijnszorg goed te organiseren. Met het programma OPEN maken we een grote stap om patiënten digitaal aan te laten sluiten. De grote uitdaging zit ‘m in het digitaal verbinden met collega’s in de eerste en tweede lijn. Daar valt nog een wereld te winnen.” Aldus Maarten Klomp, huisarts en bestuurslid InEen (portefeuille ICT/digitalisering).

Actie nodig

De noodzaak is groot, benadrukt Klomp. “Nu werkt een op de zeven mensen in de zorg. Met de stijgende zorgvraag stijgt binnen vijftien jaar dat aantal naar een op de vier. Dat is onhaalbaar. Er moet iets gebeuren. Alleen door regionale en landelijke krachtenbundeling, ook financieel, en met voldoende ondersteuning is dat mogelijk. Corona heeft een aantal ontwikkelingen versneld, maar we zijn er nog lang niet.”

“Het is vooral een veranderkundig probleem”

Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, onderkent de noodzaak van digitalisering in de zorg. “Over de visie zijn we het eens. Ik zie ook dat het onderstroompje van een paar jaar geleden nu aanzwelt. Maar het is nog niet het nieuwe normaal en dat is hard nodig.” De techniek is er klaar voor en er zijn goede praktijkvoorbeelden. Waarom verloopt het dan toch zo traag? “Het opschalen. Het is vooral een veranderkundig probleem”, meent Gerritsen.

Meters maken

InEen wil helpen de komende jaren meters te maken. Leden ontvangen nu al op allerlei manieren ondersteuning, onder meer bij regionale plannen, opleidingen en OPEN. Achter de schermen werken InEen, NHG en LHV samen om ook de technische randvoorwaarden te regelen en praktische hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Dit moet leiden tot een forse vooruitgang op gebieden als spoedzorg, medicatiegegevens en e-health. En er staat op korte termijn rondom digitalisering meer op stapel: een nieuw netwerk van Chief Digital Officers (CDO’s), het faciliteren van intervisiegroepen en een leergang voor bestuurders.

InEen blijft haar agenda op het gebied van digitalisering voortdurend actualiseren. Het online event heeft daar nieuwe aanzetten voor gegeven: meer aandacht voor veranderkundige aspecten en voor zorgvuldige implementatie en het helpen opruimen van eventuele belemmeringen in de  bekostiging.

Basis op orde

Klomp zal namens InEen blijven hameren op voldoende ondersteuning bij het op orde krijgen van de basis. “Want veel praktijken zijn vooral nog daarmee bezig.”

Ook VWS geeft aan meer te willen doen. Het ministerie zal zijn traditionele rol – wetgeving, beleid, subsidies – uitbreiden, belooft de secretaris-generaal. “We willen het land rondreizen, goede voorbeelden in de schijnwerpers zetten en blokkades wegnemen.”

Screenshot online event dag 1
in de studio bij het online event
Maaike de Vries en Martin Bontje
in de studio tijdens het online event
Maaike de Vries, Erik Gerritsen en Guy Schulpen
in de studio tijdens het online event