Mevrouw Roos uit WelThuis woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer kreeg vanmorgen in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge haar eerste Moderna-vaccinatie tegen het coronavirus van huisarts Aline Pikaar. Mevrouw Roos is de eerste van 77.000 huisartspatiënten in instellingen die de komende periode gevaccineerd worden door mobiele teams vanuit de huisartsenposten.

Behalve in Zoetermeer, zijn vandaag ook vaccinatieteams gestart in Twente en Deventer. Door te vaccineren met mobiele teams vanuit de huisartsenposten, wordt de reguliere huisartsenzorg minimaal belast en kan deze kwetsbare groep op de kortst mogelijke termijn worden gevaccineerd.

Andere regio’s volgen snel

Ook de huisartsenposten in andere regio’s staan in de startblokken om de vaccinatie van huisartspatiënten in (kleinschalige) instellingen met een Wlz-indicatie te organiseren. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de huisartsen en instellingen. Naar verwachting kunnen de volgende regio’s volgende week starten. Het aantal regio’s dat kan starten, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal Moderna-vaccins. Het RIVM voert hierover de regie. InEen zorgt voor afstemming met RIVM en andere koepels op landelijk niveau en ondersteunt de huisartsenposten bij de organisatie.

Mevrouw Roos uit WelThuis woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer kreeg vanmorgen in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge haar eerste Moderna-vaccinatie tegen het coronavirus van huisarts Aline Pikaar

Mevrouw Roos uit WelThuis woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer kreeg vanmorgen in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge haar eerste Moderna-vaccinatie tegen het coronavirus van huisarts Aline Pikaar.