Maandagavond 18 januari is bekend gemaakt dat medewerkers in de huisartsenspoedzorg versneld worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin tegen COVID-19. Naast huisartsen, gaat het om verpleegkundig specialisten, physician assistants en chauffeurs van de huisartsenpost die de huisarts ondersteunen bij het verlenen van zorg aan COVID-19 patiënten. In dit bericht vertellen we wat hierover op dit moment (21 januari) bekend is.

Wie worden er uitgenodigd voor vaccinatie?

VWS heeft een vervroegde vaccinatie beschikbaar gesteld voor deze mensen in de huisartsenspoedzorg:

  • de huisartsen die in de spoedzorg werken (dat zijn alle huisartsen die op dit moment werkzaam zijn als huisarts en in dat kader dus overdag en/of in de ANW spoedzorg leveren),
  • de aios die op dit moment stage lopen in de huisartsenzorg en daarmee ook meewerken in de spoedzorg
  • de volgende medewerkers van de huisartsenposten: verpleegkundig specialisten en physician assistants en chauffeurs van de huisartsenpost die in kritische zorgprocessen voor covid-19-patiënten een vitale functie invullen (dat wil zeggen die de huisarts ondersteunen bij de zorgverlening aan COVID-19-patiënten).

Hoe en waar worden de vaccinaties georganiseerd?

De uitvoering van de vaccinaties van huisartsen en de genoemde medewerkers van de huisartsenposten zal plaatsvinden in 23 ziekenhuizen verspreid over het land. De organisatie vindt regionaal plaats. De regionale acute zorgnetwerken (de ROAZ), de LHV (landelijk en regionaal) en de huisartsenposten stemmen de uitvoering in de ziekenhuizen die in hun regio’s liggen met elkaar af. Zo zetten we een snelle, regionaal goedpassende uitvoering op, in een zeer kort tijdsbestek vanwege de urgentie.

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

Per regio wordt de uitvoering en planning ingevuld. De eerste regio’s beginnen deze week nog met uitnodigen en vaccineren. Naar verwachting starten de eerste regio’s met vaccineren op vrijdagavond 22 januari of zaterdagochtend 23 januari 2021.

Stand van zaken donderdagmiddag 21 januari: in ongeveer in de helft van de ziekenhuis wordt dit weekend gestart. Dat zijn ziekenhuizen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), West (Leiden, Den Haag, Gouda), Zuid-West (Rotterdam, Dordrecht, Gouda), regio Zwolle en Euregio (Twente).

Hoe worden mensen uitgenodigd en worden afspraken gepland?

De huisartsen en de betreffende medewerkers van de huisartsenposten worden uitgenodigd via een regionale huisartsenorganisatie of via het ziekenhuis. Dat verschilt per regio. Bij die uitnodiging wordt vermeld hoe u een afspraak kunt maken.

Hoe zijn huisartsen verdeeld over de ziekenhuislocaties?

Om de juiste personen voor het juiste ziekenhuis uit te nodigen, maken we gebruik van een landelijk bestand van huisartsen, dat met hulp van het NIVEL tot stand is gekomen. De regiocoördinatoren van de LHV hebben bij de huisartsenposten de gegevens gecheckt van die medewerkers die in aanmerking komen voor de vaccinatie. Alle huisartsenposten hebben hierover vanmorgen een mail gekregen van InEen. De regiocoördinator van het LHV-regiobureau hebben de leiding hierin en stemmen hierover af met de huisartsenposten in de regio.

Op basis van beschikbare aantallen vaccins is er een indeling gemaakt van huisartsen en personeel van de huisartsenpost naar ziekenhuislocatie. Het kan daardoor voorkomen dat de vaccinatie niet plaatsvindt bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar bij de indeling wordt uiteraard geprobeerd daar wel zoveel mogelijk voor te zorgen.

Wie is er betrokken bij de organisatie?

De uitvoering vindt plaats onder coördinatie van de LNAZ (landelijk netwerk acute zorg), in samenwerking met InEen en de LHV. De LNAZ heeft eerder ook de coördinatie gedaan voor de vaccinatie van de andere acute zorgprofessionals, die van de ziekenhuizen en de ambulances.

Meer informatie

Leden van InEen vinden meer informatie in het dossier Corona – vaccinaties op het ledenplatform LINK. Ook actuele informatie wordt via LINK gedeeld. Houdt verder de berichtgeving vanuit de ROAZ en uw regionale ziekenhuis in de gaten.

Meer informatie voor huisartsen is te vinden op de LHV-website

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.