Dertien landelijke partijen uit zorg en welzijn publiceerden deze zomer een handreiking voor het bieden van integrale zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Nu zijn er ook drie instrumenten om de implementatie van de handreiking te ondersteunen. Het gaat om een online tool die helpt bij het maken en vastleggen van samenwerkingsafspraken, een gereedschapskist die het gesprek over kosten en baten faciliteert en een verkenning van de benodigde regionale ondersteuning.

Ook zeer kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Dat vraagt wat van de onderlinge samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en ook van de afstemming met de oudere zelf en zijn of haar mantelzorgers. De handreiking voor integrale zorg aan kwetsbare ouderen thuis bevat een 6-stappenplan voor het inrichten van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning rondom de thuiswonende oudere. Daarbij komen ook de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken professionals, de patiënt en eventuele mantelzorgers aan de orde.

Instrumenten

Onlangs zijn drie nieuwe instrumenten beschikbaar gesteld op beteroud.nl die de uitvoering van het 6-stappenplan op verschillende niveaus ondersteunen.

  • Infographic ‘Zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de wijk’
  • Gereedschapskist ‘Kosten-baten van integrale zorg kwetsbare ouderen’
  • Regionale ondersteuning bij de zorg en dienstverlening aan kwetsbare ouderen Een inventarisatie van de benodigde regionale ondersteuning en een overzicht met goede voorbeelden van het vormgeven en bekostigen van integrale zorg en ondersteuning van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen vanuit verschillende plekken in het land. De inventarisatie is al beschikbaar op Beteroud.nl, het overzicht volgt binnenkort.

Een online tool, waarmee op wijkniveau, stapsgewijs ingevuld kan worden wie wat doet om integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen te bieden.

Een gereedschapskist met daarin een gesprekshandleiding en een rekentool voor partijen die in de regio stappen willen zetten om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen integraal vorm te geven. Kenmerkend voor de gereedschapskist is dat verschillende perspectieven bij elkaar worden gebracht: van zorgaanbieders en financiers, van het medische domein en het welzijnsdomein. Bovendien wordt niet alleen gerekend met financiële kosten, maar spelen ook de maatschappelijke opbrengsten (voor de oudere zelf, voor de zorgverleners en de effecten op langere termijn) een centrale rol.

Toekomst

De handreiking komt voort uit het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn en is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis (Actielijn 1). De handreiking borduurt voort op wat in het land al gebeurt en geeft voor het eerst in één document een overzicht van actuele inzichten uit zowel het zorgdomein als het welzijnsdomein. Het is bedoeld als dynamisch document dat wordt gemonitord en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en geleerde lessen.

De deelnemende partijen zijn: InEen, LHV, V&VN, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, VNG, KNMP en Actiz. Zij zetten zich in om de handreiking bij hun achterbannen bekend te maken en te implementeren. Het streven is dat werken volgens de handreiking breed wordt toegepast bij het bieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen thuis. Bekijk de handreiking en de instrumenten op Beteroud.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.