De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft alle betrokken organisaties rond de zorg voor verstandelijk gehandicapten bijeen geroepen om te kijken hoe de juiste medische zorg voor deze kwetsbare groep gegarandeerd blijft. LHV en InEen zijn in gesprek over mogelijke oplossingen.

Voor huisartsen is goede samenwerking met artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s) cruciaal. Met het oog op patiënten die thuis wonen én ook voor patiënten die in een instelling verblijven. Vorig jaar zomer publiceerde de LHV een leidraad Algemeen medische zorg voor verstandelijk gehandicapten in VG-zorginstellingen, naar aanleiding van de knelpunten die huisartsen in VG-zorginstellingen ervaren.

Specialistische zorg

De lijn die de LHV in de leidraad uiteenzet, is vergelijkbaar met de lijn die de LHV volgt voor huisartsenzorg in kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. Een VG-instelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat een huisarts of huisartsenpost algemene medische zorg kan verlenen aan de bewoners van die instelling. De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten en de setting waarin ze verblijven, vragen om specialistische zorg. In de huidige gesprekken gaat het onder andere over een betere invulling van de randvoorwaarden.

Thuiswonende patiënten

De samenwerking tussen huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) is sinds begin dit jaar in principe eenvoudiger geworden. De AVG’s hebben nu een eigen betaaltitel in de Zorgverzekeringswet. Dit betekent voor huisartsen dat zij thuiswonende patiënten met een verstandelijke beperking makkelijker kunnen doorverwijzen naar een polikliniek met VG-zorg. Ook wordt het makkelijker om via de poli een AVG te consulteren.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.