In juni is de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ gepubliceerd op Beteroud.nl. Vanaf vandaag zijn drie instrumenten beschikbaar die helpen het 6-stappenplan uit de handreiking in praktijk te brengen: een gespreks- en rekeninstrument dat de kosten en baten van de zorg aan kwetsbare ouderen lokaal en regionaal niveau inzichtelijk en bespreekbaar maakt, een online tool die de samenwerkingsafspraken op wijkniveau in beeld brengt en een overzicht van randvoorwaarden, succesfactoren en aandachtspunten voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis.

Met de handreiking en bijbehorende instrumenten ontstaat een compleet pakket, waarmee zorg en ondersteuning zowel op regio – als op wijkniveau een flinke impuls kan krijgen. Netwerkpartners kunnen het gespreks- en rekeninstrument gebruiken om tot afspraken te komen over de lokale en regionale inrichting van integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Is dat proces doorlopen en liggen er goede samenwerkingsafspraken, dan helpt de online tool om de afspraken tussen zorgverleners in de wijk vast te leggen. Zorgaanbieders doorlopen de zes stappen uit de handreiking en vullen in welke zorg- en hulpverleners welke taken uitvoeren. Dat levert een infographic op waarin visueel duidelijk wordt hoe de signalering en zorg rondom kwetsbare ouderen in wijk of dorp is geregeld.

Makkelijker tot afspraken komen

Het gespreks- en rekeninstrument helpt wenselijke veranderingen inzichtelijk te maken. Samen uitrekenen, samen knelpunten vaststellen, samen oplossingen zoeken, samen lusten en lasten verdelen. Het voeren van het gesprek staat centraal en het rekeninstrument is daarbij een laagdrempelig hulpmiddel. Het geeft inzicht en maakt het voor partijen makkelijker om tot afspraken te komen, blijkt uit de pilots.

Randvoorwaarden en succesfactoren

Overeenstemming over de inhoudelijke samenwerking van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen alleen is niet voldoende. Of deze soepel verloopt, hangt af van een aantal randvoorwaarden. Ook die zijn in kaart gebracht als aanvulling op de handreiking. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld ‘niet alles vooraf dichttimmeren’ met convenanten, maar vooral zorgen voor bestuurlijk draagvlak, een onafhankelijke projectleider, werken met wijkcoördinatoren en een digitaal platform voor gegevensuitwisseling. Het meest in het oog springende aandachtspunt is de noodzakelijke omslag van projectmatige naar structurele financiering van het uitvoeren van Multi Domein Analyses (MDA’s), deelname aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en de benodigde regionale ondersteuning hiervan.

Breed gedragen aanpak

De handreiking en de instrumenten komen voort uit het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen, onderdeel van Actielijn 1 van het VWS-programma Langer Thuis. Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein leverden een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Plan van Aanpak, waardoor de aanpak breed gedragen wordt. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

Ga voor de handreiking en instrumenten naar Beteroud.nl

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.