Hoe langer een programma voor chronische zorg in de eerste lijn loopt, des te beter de resultaten. Dat blijkt uit de deze week verschenen benchmark Transparante Ketenzorg 2018 van InEen. De benchmark biedt huisartsenzorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. In het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat dat InEen met haar leden ontwikkelde, is de benchmark een belangrijke bron van spiegelinformatie. De toevoeging van patiëntervaringen en een innovatieset van indicatoren in deze editie vergroot de praktische waarde van het rapport.

Na negen jaar geeft de registratie van indicatoren een duidelijk beeld van de programmatische zorg bij chronische aandoeningen. 110 ketenzorgorganisaties leverden gegevens aan voor de benchmark. Samen vertegenwoordigen zij 83% van de Nederlandse bevolking. De meeste proces- en uitkomstindicatoren laten nog steeds een stijgende trend zien. Ook zijn er verschillen zichtbaar tussen ketenzorgorganisaties. Een taskforce vanuit InEen heeft deze ‘praktijkvariatie’ onderzocht en recent een rapport uitgebracht dat in beeld brengt hoe ketenzorgorganisaties werken aan praktijkvariatie. De benchmark is hierbij een veelgebruikt hulpmiddel.

Patiëntervaringen

Spiegelinformatie en intervisie zijn essentiële bouwstenen van het Kwaliteitsbeleid op Maat. Dit nieuwe kwaliteitsbeleid wordt nu door de leden van InEen uitgewerkt. De intrinsieke motivatie en het lerend vermogen van professionals staan hierbij centraal. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie. De regionale of lokale eerstelijnsorganisatie ondersteunt dit leerproces. Medisch-inhoudelijke indicatoren uit de benchmark blijven een belangrijke informatiebron. Daarnaast is inzicht in patiëntervaringen essentieel om als zorgverlener een goed gesprek over kwaliteit te kunnen voeren met patiënten en andere belanghebbenden. Daarom is de benchmark dit jaar uitgebreid met een hoofdstuk over patiëntervaringen. Deze is gebaseerd op gegevens uit een pilot met de PREM (patiëntenquête) Chronische Zorg.

Innovatieset indicatoren

De praktische waarde van de benchmark is verder vergroot door toevoeging van een facultatieve innovatieset indicatoren. Naast verdiepende indicatoren voor diabetes- en COPD-zorg gaat het om indicatoren gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen en GGZ. De facultatieve innovatieset is een ‘kraamkamer’ voor doorontwikkeling van de landelijke benchmark, met als doel meer handvatten te bieden voor het verbeteren van de zorg. Zo rapporteerden vijf zorggroepen het aantal diabetespatiënten ? 80 jaar, met een HbA1c < 53 mmol/mol met meerdere glucose verlagende middelen. Deze indicator stelt de zorggroep in staat potentieel overbehandelde oudere patiënten met diabetes te signaleren en eventueel actie hierop te ondernemen.

Vragen over het rapport? Mail naar benchmarkketenzorg@ineen.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.