Kwaliteit

Gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg
Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Met deze gezamenlijke visie bieden de koepels huisartsen, huisartsen- en eerstelijnsorganisaties een duidelijk en eenduidig vertrekpunt in het steeds ingewikkelder wordende speelveld van kwaliteit. Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg veranderen de kijk op kwaliteit in de huisartsenzorg. Wat betekent kwaliteit in de huisartsenzorg nu precies? En hoe geef je daar invulling aan? Het gezamenlijke visiedocument beantwoordt deze vragen.

Kwaliteitsbeleid op Maat
InEen ondersteunt huisartsen- en eerstelijnsorganisaties met het Kwaliteitsbeleid op Maat bij het werken aan kwaliteit. De inspiratie voor het Kwaliteitsbeleid op Maat is het nieuwe kwaliteitsdenken van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Centraal staat het (samen) lerend vermogen en de intrinsieke motivatie van professionals. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie. De regionale of lokale eerstelijnsorganisatie helpt daarbij.

Ook in het Kwaliteitsbeleid op Maat is transparantie een belangrijk element. Het gaat dan niet om transparantie over uitkomsten van een beperkt aantal aspecten van de zorg, maar om transparantie over het leerproces zelf, de kern van het nieuwe kwaliteitsbeleid. Op die manier wordt met elkaar gewerkt aan gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de (huisartsen)zorg en kan ook het toezicht op een passende wijze worden ingevuld.

Verder lezen

Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad en aanjager van het nieuwe kwaliteitsdenken, over het Kwaliteitsbeleid op Maat:

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen