Kwaliteit

De kwaliteitscyclus vormt de motor voor onderhoud en verbetering van de kwaliteit van zorg. Diverse bronnen van spiegelinformatie leveren de brandstof voor deze kwaliteitscyclus. Denk aan benchmarks, resultaten van onderzoeken naar patiëntervaringen en inzicht in (vervolg)kosten. Bij het verzamelen van kwaliteitsinformatie wordt extra registratie zo veel mogelijk vermeden door primair uit te gaan van gegevens die toch al worden geregistreerd in het kader van de zorg. Via accreditering en certificering kunnen eerstelijnszorgorganisaties laten zien dat hun kwaliteitscyclus werkt. Vanuit maatschappelijk perspectief en gedreven door de intrinsieke motivatie van zorgverleners blijft verdere kwaliteitsverbetering mogelijk én noodzakelijk.

Ketenzorg succesvol
De programmatische aanpak bij diabetes heeft geleid tot aantoonbaar betere zorg. 90% van de patiënten met diabetes type 2 krijgt tegenwoordig zorg die voldoet aan de richtlijnen en standaarden. Op termijn zullen de positieve resultaten op tussenmaten (o.a. cholesterolspiegels en rookgedrag) ook zichtbaar worden in een daling van het aantal complicaties en andere harde einduitkomsten, zoals cardiovasculaire events. Voor andere chronische zorgprogramma’s die recenter zijn gestart, laten deze einduitkomsten nog iets langer op zich wachten. De signalen voor het leveren van zorg volgens de richtlijnen en standaarden en verbetering van tussenmaten staan ook hier op groen. Een duidelijk voorbeeld van het belang van programmatische kwaliteitsverbetering waar InEen en zijn leden voor staan.

Agenda

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen