Toekomstbestendige en passende zorg is persoonsgericht, proactief en bovendien integraal, aldus het beleidsplan 2018-2020 van de Gezondheidscentra Nijkerk. Om dit te bereiken moet er efficiënt worden samengewerkt, multidisciplinair en over domeingrenzen heen. ‘Daarvoor,’ zegt directeur Sam Siemssen, ‘heb je een stevig IT-fundament nodig. Data-management en ICT vormen de ruggengraad van onze zorgverlening.’

Een digitaal platform, aldus Siemssen, faciliteert de samenwerking van zorgverleners rondom de patiënt en helpt patiënten bij het nemen van eigen regie. Heel belangrijk is dat het – in het kader van proactieve en preventieve zorg – populatiemanagement ondersteunt en makkelijker maakt. In Nijkerk is het gebruik van digitale middelen niet vrijblijvend. Daarom ook zijn de huisartsen en POH’s intensief betrokken bij de selectie van een nieuw multidisciplinair platform. In mei werd de knoop doorgehakt en ging de organisatie in zee met het regionale platform van VitalHealth. Alle huisartsen hebben zich aan het nieuwe platform gecommitteerd.

Open architectuur

Als een zeer belangrijk kenmerk van het gekozen platform noemt Siemssen de ‘open op samenwerking gerichte architectuur’. Het systeem is, met andere woorden, in principe in staat om met systemen van andere leveranciers te communiceren. Siemssen: ‘Straks heeft iedere patiënt zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We hebben er bewust niet voor gekozen om zelf een PGO neer te zetten. In plaats daarvan willen we kunnen communiceren met meerdere PGO-systemen, al naar gelang de keuze van een patiënt.’

Ten behoeve van de multidisciplinaire samenwerking kunnen naast het HIS van de huisarts ook de andere eerstelijnszorgverleners die betrokken zijn bij de programmatische zorg in Nijkerk worden aangesloten. De implementatie van het platform is inmiddels begonnen. Naar verwachting eind van dit jaar krijgen de patiënten een uitnodiging het zorgportaal te gaan gebruiken. Siemssen is hoopvol gestemd: lessen uit het verleden laten zien dat als de zorgverlener het platform actief gebruikt, de patiënt dit ook gaat doen. ‘Het is overigens mijn stellige overtuiging dat het gebruik van digitale middelen niet wordt begrensd door leeftijd. Wel moet je goede ondersteuning bieden bij het gebruik, bijvoorbeeld met een fysieke helpdesk.’

Huisarts wordt ontlast

Siemssen gelooft heilig in het gebruik van digitale middelen. ‘Het is overal om ons heen inmiddels gemeengoed om zaken digitaal te regelen, denk aan banken, verzekeraars, winkelketens. Ook de zorgverlening en de hele service er omheen kunnen we zo verbeteren. Het vergroot de toegankelijkheid van de zorg en we kunnen patienten veel beter informeren. Het geeft hen de tools om eigen regie te nemen.’ En, zegt hij, behalve dat het platform de zelfredzaamheid van patienten vergroot, ontlast het de zorgverlener. Huisartsen (en de POH’s) kunnen snel contact maken met hun patienten, snel uitwisselen met collega’s en tegelijkertijd betere zorg verlenen.

Data-management

Ook een belangrijke winst van het platform is de mogelijkheid om medische patiëntgegevens te analyseren (uiteraard met toestemming van de betrokken patiënten). Op basis van de multidisciplinaire data die via het platform worden uitgewisseld kunnen voortaan – veel makkelijker en sneller dan nu het geval is – kwetsbare populaties worden benoemd. Een vroegtijdige en proactieve aanpak wordt mogelijk. Het is de bedoeling, zegt Siemssen, om in een volgende fase ook het sociaal domein aan te sluiten op bepaalde onderdelen.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.